Search for dissertations about: "animal sek"

Found 3 swedish dissertations containing the words animal sek.

 1. 1. Towards new computational tools for predicting toxicity

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Swapnil Chavan; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Acute toxicity; chronic toxicity; hERG; k-NN; LD50; LOEL; Munro database; QSAR; read-across; toxicity; Medicinsk kemi; Medical Chemistry;

  Abstract : The toxicological screening of the numerous chemicals that we are exposed to requires significant cost and the use of animals. Accordingly, more efficient methods for the evaluation of toxicity are required to reduce cost and the number of animals used. READ MORE

 2. 2. Stopover Ecology of Mallards Where, when and how to do what?

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Daniel Bengtsson; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Age characters; body condition; departure decision; effects of influenza A virus; habitat selection; mallard; movement; Ottenby Bird Observatory; stopover ecology; weather; wild birds; Ecology; Ekologi;

  Abstract : The mallard (Anas platyrhynchos) is the most numerous and widespread duck in the northern hemisphere and a model species in ecology and harvest management. Migration is a crucial life stage for many birds and understanding the drivers of migration has important implications for conservation biology and assessment of animal population responses to global changes. READ MORE

 3. 3. Food, energy and the environment from a Swedish perspective

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Rebecka Engström; KTH.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Input-Output Analysis; Life Cycle Assessment; Sector; Consumption changes; Energy Analysis; Food Losses; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : Det särskilda sektorsansvaret är en ordning inom miljöpolitiken som innebär att varje sektor har ansvar för att hantera de miljöproblem som orsakas inom sektorn. På grund av detta ansvar finns ett behov av att kartlägga miljöproblem från sektorer, att identifiera de viktigaste problemen och att hitta strategier för att minska miljöpåverkan. READ MORE