Search for dissertations about: "ansvar"

Showing result 1 - 5 of 115 swedish dissertations containing the word ansvar.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. READ MORE

 2. 2. Decentralizing hydraulic society Actor responses to institutional arrangements in Vietnam

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Thi Bich Ngoc Pham; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accountability; actors; autonomy; incentives; institutional arrangements; irrigation management; participation; power relations; Vietnam; Aktörer; ansvar; delaktighet; decentralisering; incitament; institutionella arrangemang; konstbevattning; maktrelationer; självständighet; Vietnam;

  Abstract : Irrigation decentralization has been launched worldwide with high expectations of improved governance, efficiency, and productivity through  democratic processes. However, there is widespread recognition that decentralization is, in reality, unlikely to bring about these positive outcomes. READ MORE

 3. 3. Infinitely Demanding Entrepreneurship

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Mathias Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurial practices; social change; ethics; politics; infinitely demanding; autonomous spaces; responsibility; faithless faith; humour; ethnography; Simon Critchley; philosophy; entrepreneurship; sustainability; entreprenörskap; samhällsförändring; etik; politik; oändligt krävande; autonoma utrymmen; ansvar; trolös tro; humor; etnografi; Simon Critchley; filosofi; hållbarhet; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Abstract : In both the study and the practice of entrepreneurship, the phenomenon of entrepreneurship is recurrently put forward as a key, or even the key, to resolving many of today’s social, ecological, and economic challenges. However, research shows that entrepreneurs who pursue social change risk overlooking or excluding certain worldviews, values, and ways of living. READ MORE

 4. 4. Loneliness among older people in the Swedish media Constructions, discourses and the designation of responsibility

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Axel Ågren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; loneliness; older people; news-press; social constructionism; responsibility; ensamhet; äldre människor; dagspress; social konstruktionism; ansvar;

  Abstract : Feelings of belonging or not belonging to other people are commonly seen as an essential and universal part of human existence. How loneliness is talked about and understood is, however, found to differ depending on historical, cultural and societal contexts. READ MORE

 5. 5. Kommunalt chefskap - en studie om ansvar, ledarskap och demokrati

  University dissertation from Dialogos

  Author : Agneta P. Blom; [1994]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förhandlingar;

  Abstract : .... READ MORE