Search for dissertations about: "anti inflammatory activity of plant extracts"

Found 3 swedish dissertations containing the words anti inflammatory activity of plant extracts.

 1. 1. Ugandan medicinal plants used traditonally for oral care : investigation of extracts for anti-bacterial, cytotoxic and anti-inflammatory effects

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Dental Medicine

  Author : Francis Ocheng; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinal plants;

  Abstract : The use of traditional medicine for treating human diseases remain widespread in low-resource settings. Medicinal plants form the backbone for traditional medicine systems in many parts of the world. In Uganda, most communities rely on medicinal plants to prevent and treat oral diseases. READ MORE

 2. 2. The immunomodulatory properties of C-Med 100 an extract of the plant Uncaria tomentosa

  University dissertation from KFS AB

  Author : Christina Silver; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serologi; serology; Immunology; survival; proliferation; inhibition; NF-kB; Uncaria tomentosa; quinic acid;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish C-Med 100, en naturmedicin med immunomodulerande egenskaper Vårt immunsystem skyddar oss mot infektioner från bakterier, virus och parasiter. För att detta ska fungera behövs många olika egenskaper och idag delas immunsystemet in i två delar, en ospecifik och en specifik. READ MORE

 3. 3. Effects of Probiotics and Plant Components on Murine Experimental Colitis and Acute Liver Failure

  University dissertation from Division of Food Technology, Lund University

  Author : Nadia Osman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; bacteriology; virology; Rose hip; Microbiology; Probiotics; Prebiotics; Liver injury; Blueberry; Gastro-enterology; Colitis; Gastroenterologi; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Akut leversvikt medför hög risk för komplikationer orsakade av bakteriesepsis. Hög nivåer av lipopolysackarider (LPS; endotoxin) i det portala blodet kan leda till förhöjd sekretion av pro-inflammatoriska signalsubstanser från leverns Kupffer-celler, vilket har visats vara ett tidigt och viktigt tecken på leverskada. READ MORE