Search for dissertations about: "antimalarial drugs"

Showing result 1 - 5 of 38 swedish dissertations containing the words antimalarial drugs.

 1. 1. Development and Validation of Bioanalytical Methods Application to Melatonin and Selected Anti-Infective Drugs

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Susanne Römsing; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; Analytical Chemistry; Analytisk kemi; african trypanosomiasis; melatonin; malaria; antiretroviral drugs; lumefantrine; tafenoquine; lamivudine; nevirapine; zidovudine; sampling paper; dried blood spots; capillary blood; antimalarial drugs; solid-phase extraction; liquid chromatography;

  Abstract : This thesis describes bioanalytical methods for measuring melatonin and some anti-infective drugs in biological fluids. Solid-phase extraction (SPE) or protein precipitation was used for enrichment and purification of the analytes and Liquid Chromatography (LC) was used to analyze the samples. READ MORE

 2. 2. Organometallic complexes with antimalarial properties

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Lotta Glans; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bioorganometallic chemistry; Chloroquine; Antimalarial; Drug resistance; Organometallic; Arene;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Malaria är en allvarlig febersjukdom som varje år drabbar nästan 250 miljoner människor. Sjukdomen är mycket utbredd inom tropiska och subtropiska delar av världen och världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att strax under en miljon människor, majoriteten av dem barn, dör av malaria varje år. READ MORE

 3. 3. Development of Field-adapted Analytical Methods for the Determination of New Antimalarial Drugs in Biological Fluids

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Niklas Lindegårdh; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi; Analytical Chemistry; analytisk kemi; Analytical chemistry; LC; liquid chromatography; biological samples; SPE; solid phase extraction; validation; antimalarial drugs; amodiaquine; piperaquine; atovaquone; dried blood spots; Analytisk kemi;

  Abstract : This thesis deals with the development of analytical methods for the determination of new antimalarial drugs in biological fluids. The goal was to develop methods that facilitate clinical studies performed in the field, such as capillary blood sampling onto sampling paper. READ MORE

 4. 4. Development of Analytical Methods for the Determination of Antimalarials in Biological Fluids

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Daniel Blessborn; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; Malaria; Chloroquine; Quinine; Sulfadoxine; Pyrimethamine; Mefloquine; Lumefantrine; Amodiaquine; Pyronaridine; Proguanil; Atovaquone; Sampling paper; Dried blood spots; Capillary blood; Antimalarial drugs; Solid-phase extraction; Liquid chromatography.;

  Abstract : The aim of this thesis was to develop analytical methods for measuring antimalarial drugs in biological fluids. Solid phase extraction (SPE) was used for the enrichment and purification of the drugs. READ MORE

 5. 5. Role of PfATP6 and pfMRP1 in Plasmodium falciparum resistance to antimalarial drugs

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Author : Sabina Dahlström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Half of the world s population live at risk for malaria and nearly one million people die from the disease every year. The malaria burden is greatest in children and pregnant women in sub-Saharan Africa. READ MORE