Search for dissertations about: "assessment for learning"

Showing result 1 - 5 of 260 swedish dissertations containing the words assessment for learning.

 1. 1. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE

 2. 2. Knowledge at play. Studies of games as members’ matters Kunskap genom spelande. Studier av digitala spel och spelande som kunskapsdomän

  University dissertation from Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Author : Ulrika Bennerstedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital games; collaborative gaming; gameplay; learning; skill; transfer; coordinated action; professionalization; game education; assessment; institutionalization; gaming literacy; ethnomethodology;

  Abstract : On a general level, this thesis seeks some answers to the broad question of what one can learn from digital games. With an analytical approach informed by ethnomethodology, the main thrust of the work is an exploration of members’ matters in the area of games and gaming. READ MORE

 3. 3. ICT and formative assessment in the learning society

  University dissertation from Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Author : Bertil Roos; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; assessment; internet; ICT; learning; constructivism; formative assessment; constructivist assessment; feedback; examination; on-line; cybernetic; e-learning; learning society; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Abstract : In the 1930s and 1940s, less than one percent of the Swedish population were in higher education. By the beginning of 1990s this proportion had reached 2.4%. During the 1990s, however, a new economic current flowed in Swedish higher education. READ MORE

 4. 4. Technology-enhanced formative assessment in higher education An intervention design of scaffolding student self-regulated learning

  University dissertation from Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Author : Bernard Bahati; Uno Fors; Preben Hansen; Evode Mukama; Annika Lantz-Andersson; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology-enhanced learning; formative e-assessment; self-regulated learning; blended learning; informationssamhället; Information Society;

  Abstract : As online learning is increasingly adopted in higher education institutions, many instructors are faced with the challenges of devising and implementing effective pedagogical practices that advance student learning. One of the challenges points to the design and development of assessment activities that truly inform the teaching and learning process. READ MORE

 5. 5. Assidere Necesse Est Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Eva Hartell; KTH.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology education; primary education; assessment; classroom assessment; formative assessment; assessment for learning; self-efficacy; e-portfolio; e-assessment; engineering education; STEM; teknikundervisning; teknikdidaktik; formativ bedömning; bedömning; grundskola; klassrumsbedömning; bedömning för lärande; betyg; vurdering; vurdering for laring; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Abstract : This thesis focuses on teachers’ assessment practices in primary and lower secondary schools for technology education (Sv. Teknik). It is grounded in my prior experience as a teacher but also addresses the national and international research fields of technology education and assessment. READ MORE