Search for dissertations about: "astronomi"

Showing result 1 - 5 of 608 swedish dissertations containing the word astronomi.

 1. 1. Inside Pulsating White Dwarfs: Clues from time-resolved spectroscopy

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Rubina Kotak; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pulsating white dwarfs; convection; asteroseismology; Astronomi; Astronomy; spectroscopy; Fysicumarkivet A:2002:Kotak;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Pulserande stjärnrester (OBS! Kontakta mig för figurerna eller se artikeln publicerat i Populär Astronomi). Rubina Kotak, Populär Astronomi, 2002, Nr 2, sid. 29 Stjärnorna's utveckling: Solen är idag ungefär fem miljarder, alltså fem tusen miljoner år gammal. READ MORE

 2. 2. Laboratory and stellar spectroscopy of the complex ions Fe+, Mo+, Th+ and U+

  University dissertation from Hampus Nilsson, Lund University

  Author : Hampus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molybdenum; iron; thorium; uranium.; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Astronomy; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Condensed matter:electronic structure; electrical; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; magnetic and optical properties; supraconductors; astrophysics; radiative lifetimes; oscillator strengths; term analysis; Fourier transform spectroscopy; branching fractions; Fysicumarkivet A:2002:Nilsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Större delen av den kunskap vi har om Universum får vi genom att undersöka det ljus som olika kosmiska objekt sänder ut. Det synliga ljuset från en stjärna består av kontinuerlig strålning (Planckstrålning) vars färg ger ett mått på temperaturen av stjärnans yta på samma sätt som färgen hos upphettade metallföremål. READ MORE

 3. 3. Extremely Large Telescopes Optical Design and Wavefront Correction

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Alexander Gontcharov; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomy; akustik; optik; Adaptive Optics; Extremely Large Telescopes; optical design methods; wavefront correction methods.; Electromagnetism; optics; Elektromagnetism; acoustics; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Extremt stora teleskop, optisk konstruktion och vågfrontskorrektion 1 Nya resultat inom astronomin För astronomin har senare årtionden varit ytterst händelserika. Ett flertal fascinerande upptäckter har förädlat vår kunskap om universum och dess stjärnor, planeter, galaxer och storskaliga strukturer. READ MORE

 4. 4. Methods of Multi-Conjugate Adaptive Optics for Astronomy

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Ralf Flicker; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adaptive optics; anisoplanatism; laser guide stars; performance estimation; wavefront reconstruction; extremely large telescopes; optics; Electromagnetism; Elektromagnetism; acoustics; Astronomy; akustik; space research; optik; multi-conjugate; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2003:Flicker;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Multikonjugerad Adaptiv Optik för Astronomiska Teleskop 1. Atmosfärisk turbulens Allt sedan man på 1600-talet började bruka optiska instrument inom astronomin, för att understödja det mänskliga ögat då man beskådade stjärnhimlen, har astronomer strävat efter att bygga allt större och bättre teleskop för att kunna se längre ut i rymden och skönja allt ljussvagare objekt. READ MORE

 5. 5. Measurements of High-Precision Atomic Data with Applications to Astrophysics and Cosmology

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Maria Aldenius; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atomic data; Ca; Cr; Fe; Mn; Mg; metal-poor stars; fine-structure constant; Fourier transform spectroscopy; nebulae; oscillator strengths; spectroscopy; wavelengths; Ti; Zn; Astronomy; Astronomi; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; rymdvetenskap; space research; cosmic chemistry; kosmisk kemi; branching fractions;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Undersökningar av astrofysikaliska spektra kräver noggranna atomära data, som t.ex. våglängder och övergångssannolikheter. Denna avhandling bidrar med atomära data av hög precision för astrofysikaliska och kosmologiska tillämpningar. READ MORE