Search for dissertations about: "att"

Showing result 1 - 5 of 7751 swedish dissertations containing the word att.

 1. 1. Att läsa : -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information, International Adult Literacy Survey

  Author : Anna-Lena Eriksson-Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Keywords : IALS; international comparative study; adults reading ability; adults reading habits; education; reading diaries; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS, the first international comparative study of reading ability and reading habits among adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America during 1994 och 1995. READ MORE

 2. 2. Time to Plan : How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

  Author : Lisa Palmqvist; Henrik Danielsson; Arne Jönsson; Jerker Rönnberg; Christopher Jarrold; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disability; everyday planning; executive functions; assistive technologies for cognition; intellektuell funktionsnedsättning; vardagsplanering; exekutiva funktioner; kognitionshjälpmedel;

  Abstract : Children and adolescents with intellectual disability (ID) have difficulties in executive functioning and when coping with everyday planning tasks. However, the literature cannot explain whether individuals with ID perform according to their developmental level or not. READ MORE

 3. 3. Becoming a professional : A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Author : Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Keywords : longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. The theoretical frame of reference comprises a situated and social learning theory and a gender perspective. READ MORE

 4. 4. Aiding science : Swedish research aid policy 1973-2008

  Author : Veronica Brodén Gyberg; Sven Widmalm; Eva Lövbrand; Rob Hagendijk; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Foreign aid; research; Sarec; Sida; research aid; low-income countries; policy; discourse; boundary organization; sociotechnical imaginaries; Bistånd; forskning; Sarec; Sida; forskningsbistånd; låginkomstländer; policy; diskurs; gränsorganisation;

  Abstract : The purpose of research aid is to contribute to development in different ways through the use of research. Sarec (the Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries) was one of the pioneers within state research aid, and existed between 1975 and 2008. READ MORE

 5. 5. The Art of Replicating

  Author : Marie Bengtsson; Lars Lindkvist; Per Åman; Christer Samuelsson; Markus Becker; Linköpings universitet; []
  Keywords : Replication; Fashion; Retail Chains; Renaissance Art; Replikering; Modebranschen; Butikskedjor; Renässanskonst; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : Fokus för den här avhandlingen är företag som växer genom replikering, det vill säga genom att skapa och driva liknande enheter på många olika platser, så som t.ex. McDonald’s och Starbucks. READ MORE