Search for dissertations about: "attractor memory"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words attractor memory.

 1. 1. Some computational aspects of attractor memory

  Author : Martin Rehn; Anders Lansner; Magnus Borga; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datalogi; attractor memory; cerebral cortex; neural networks; Datalogi; Computer science; Datalogi;

  Abstract : In this thesis I present novel mechanisms for certain computational capabilities of the cerebral cortex, building on the established notion of attractor memory. A sparse binary coding network for generating efficient representation of sensory input is presented. READ MORE

 2. 2. An Attractor Memory Model of Neocortex

  Author : Christopher Johansson; Anders Lansner; Stefano Fusi; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Attractor Neural Networks; Cerebral Cortex; Neocortex; Brain Like Computing; Hypercolumns; Minicolumns; BCPNN; Parallel Computers; Autoassociative Memory; Computer science; Datalogi;

  Abstract : This thesis presents an abstract model of the mammalian neocortex. The model was constructed by taking a top-down view on the cortex, where it is assumed that cortex to a first approximation works as a system with attractor dynamics. READ MORE

 3. 3. Bayesian attractor neural network models of memory

  Author : Anders Sandberg; Stockholms universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Memory; Minnet; Tillämpad matematik;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Aspects of memory and representation in cortical computation

  Author : Martin Rehn; Anders Lansner; Örjan Ekeberg; Peter Földiák; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cerebral cortex; neural networks; attractor memory; sequence learning; biological vision; generative models; serial order; computational neuroscience; dynamical synapses; Computer science; Datalogi;

  Abstract : Denna avhandling i datalogi föreslår modeller för hur vissa beräkningsmässiga uppgifter kan utföras av hjärnbarken. Utgångspunkten är dels kända fakta om hur en area i hjärnbarken är uppbyggd och fungerar, dels etablerade modellklasser inom beräkningsneurobiologi, såsom attraktorminnen och system för gles kodning. READ MORE

 5. 5. Active Memory Processing on Multiple Time-scales in Simulated Cortical Networks with Hebbian Plasticity

  Author : Florian Fiebig; Anders Lansner; Tim Vogels; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Working memory; Long-term memory; consolidation; spiking; neural network; BCPNN; cortical microcircuit; Tillämpad matematik och beräkningsmatematik; Applied and Computational Mathematics; Biological Physics; Biologisk fysik;

  Abstract : This thesis examines declarative memory function, and its underlying neural activity and mechanisms in simulated cortical networks. The included simulation models utilize and synthesize proposed universal computational principles of the brain, such as the modularity of cortical circuit organization, attractor network theory, and Hebbian synaptic plasticity, along with selected biophysical detail from the involved brain areas to implement functional models of known cortical memory systems. READ MORE