Search for dissertations about: "autonomic nervous system"

Showing result 1 - 5 of 85 swedish dissertations containing the words autonomic nervous system.

 1. 1. The Physiology of Chicken Domestication : Involvement of the HPA-axis and the Autonomic Nervous System

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magnus Elfwing; Jordi Altimiras; Michael Axelsson; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Domestication; chickens; HPA-axis; autonomic nervous system; heart rate; allometry;

  Abstract : Domesticering är en urvalsprocess för önskvärda egenskaper hos djur som över tid förändrar deras utseende, beteende och genetik. Några exempel av djur som genomgått denna riktade avel är vargen, mufflon, uroxen, vildsvinet och den röda djungelhönan som vi idag känner som hunden, fåret, kon, grisen och slaktkycklingen. READ MORE

 2. 2. Cardiovascular effects of TRH in rabbits, cats and monkeys : involvement of the autonomic nervous system

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Eva E. Seligsohn; [1993]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Autonomic nervous system regulation in chronic neck-shoulder pain Relations to physical activity and perceived stress

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : David Hallman; Eugene Lyskov; Bengt Arnetz; Ewa Wigaeus Tornqvist; Allan Toomingas; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autonomic imbalance; Daily physical activity; Trapezius myalgia; Treatment; Parasympathetic; Sympathetic;

  Abstract : Neck-shoulder pain (NSP) is a highly prevalent musculoskeletal disorder with unclear causes, and effective prevention and treatment require a further understanding of the underlying mechanisms. Aberrant autonomic nervous system (ANS) regulation is a hypothesized causal element in the development and maintenance of chronic muscle pain. READ MORE

 4. 4. Autonomic nervous system regulation in chronic neck-shoulder pain : Relations to physical activity and perceived stress

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : David Hallman; Eugene Lyskov; Bengt Arnetz; Ewa Wigaeus Tornqvist; Allan Toomingas; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autonomic imbalance; Daily physical activity; Trapezius myalgia; Treatment; Parasympathetic; Sympathetic;

  Abstract : Neck-shoulder pain (NSP) is a highly prevalent musculoskeletal disorder with unclear causes, and effective prevention and treatment require a further understanding of the underlying mechanisms. Aberrant autonomic nervous system (ANS) regulation is a hypothesized causal element in the development and maintenance of chronic muscle pain. READ MORE

 5. 5. The emotional motor system and gastrointestinal symptoms

  University dissertation from Umeå : Medicin

  Author : Pontus Karling; Lars Agréus; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anxiety; ANS; autonomic nervous system; cortisol; DST; emotional motor system; functional; gastrointestinal symptoms; GSRS-IBS; gut; HADS; heart rate variability; HPA axis; IBS; irritable bowel syndrome; stress; unipolar depression; val158met COMT polymorphism; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Gastroenterology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Gastroenterologi;

  Abstract : There is a significant comorbidity between anxiety/depression and functional gastrointestinal syndromes, such as irritable bowel syndrome (IBS) and functional dyspepsia. The pathophysiological link between emotions and the gut is not known. READ MORE