Search for dissertations about: "avhandling om pedagogik"

Showing result 1 - 5 of 79 swedish dissertations containing the words avhandling om pedagogik.

 1. 1. Talet om lärarutbildning

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Owe Lindberg; Örebro universitet.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; teacher education reform; theory; practice; analysis; discourse; modernity; Toulmin; pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Abstract : The aim of this dissertation can be described as threefold, (i) to problematice the ways in which we talk about, or, the discourses of, teacher education, (ii) to analyse contemporary discussions about teacher education as it has taken shape in relation to the present teacher education reform in Sweden, and (iii) to develop points of references for alternative ways to talk about teacher education, on the basis of (i) and (ii), and in relation to Stephen Toulmin’s analysis of the modern project.The dissertation consists of twelve chapters divided into four parts. READ MORE

 2. 2. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  University dissertation from Department of Education. Lund University

  Author : Eva Brodin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. READ MORE

 3. 3. Learning in Collaboration: Academics’ experiences in collaborative partnerships

  University dissertation from Department of Education. Lund University

  Author : Jan Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; multidisciplinary; SMARTA; krAft; Sweden; NIWL; holistic learning of scholarship; scholarship; interactive research; service; collaboration; Learning; SMEs; academia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns en pågående debatt, både i USA och i Europa om behovet att utveckla en bredare syn på akademisk kompetens och de olika aktiviteterna som den innefattar, bland annat det som kallas “tjänster riktade mot samhället”. I Sverige tar dessa samhällsorienterade tjänster formen av praktik orienterad involvering och samarbete med det omgivande samhället, i enlighet med den lagstiftning som reglerar högskolans verksamhet. READ MORE

 4. 4. "Democracy begins at home" Utbildning om och för hemmet som medborgarfostran

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Karin Hjälmeskog; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; democracy; gender equality; feminism; pragmatism; home economics; citizenship education; discourse; curriculum theory; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Abstract : This thesis is intended as a contribution to a discussion about education, especially when related to democracy and gender equality, in other words citizenship education. A strategy for the inquiries is developed, termed a feminist pragmatist attitude. The focus is on thqualitative content of education i.e. READ MORE

 5. 5. Towards Epistemic and Interpretative Holism A critique of methodological approaches in research on learning

  University dissertation from Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Author : Liza Haglund; Stockholms universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretation of learning; Intentional Analysis; conceptual change; epistemic holism; interpretative holism; principle of charity; salient features; pedagogik; Education;

  Abstract : The central concern of this thesis is to discuss interpretations of learning in educational research. A point of departure is taken in core epistemological and ontological assumptions informing three major approaches to learning: behaviourism, cognitive constructivism and socioculturalism. READ MORE