Search for dissertations about: "bactericidal permeability-increasing protein"

Found 5 swedish dissertations containing the words bactericidal permeability-increasing protein.

 1. 1. Bactericidal/Permeability-Increasing Protein (BPI) and Proteinase 3: Studies at the Transcriptional Level

  University dissertation from Divison of Hematology and Transfusion Medicine, Lund University

  Author : Katrien Pieters; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; azurophil granules; myelopoiesis; BPI; mouse ortholog; proteinase 3; transcriptional regulation; Wegener s Granulomatosis WG ; SNP; Medicine human and vertebrates ; extracellulära vätskor; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Våra vita blodceller bildas i benmärgen och när de mognat färdigt hamnar de i blodcirkulationen. Det finns olika typer av vita blodceller och varje typ har sin egen funktion. READ MORE

 2. 2. Transcriptional control of Bactericidal/permeability increasing protein (BPI) and cathepsin G in myeloid cells

  University dissertation from Divison of Hematology and Transfusion Medicine, Lund University

  Author : Andreas Lennartsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; extracellulära vätskor; Hematologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vår arvsmassa består av tre olika typer av DNA; kodande, reglerande och ofunktionellt DNA. Det kodande DNA:t används som ritning för hur våra proteiner ska sättas ihop. READ MORE

 3. 3. Vascular actions of antimicrobial peptides

  University dissertation from Cristina Ciornei, [email protected], Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund Univerity Hospital, Lund, Sweden

  Author : Cristina Ciornei; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; vascular smooth muscle; sepsis; nitric oxide; human antimicrobial peptide LL-37; Antimicrobial peptides; lipopolysaccharide; bactericidal permeability-increasing protein;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sepsis (blodförgiftning) och septisk chock är ett resultat av en inflammatorisk reaktion i kroppen som helhet förorsakad av mikroorganismer. Sepsis patienterna uppvisar inte bara de vanliga tecken till infektion som feber, höjd sänka och ökat antal vita blodkroppar i blodet utan de kan även ha andra komplikationer såsom lung-, njur- och leversvikt. READ MORE

 4. 4. Immunological aspects on cystic fibrosis lung disease

  University dissertation from Lund University

  Author : Malin Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunology; serology; pyocyanin; mannan binding lectin; Pseudomonas aeruginosa; ANCA; Cystic fibrosis; bactericidal permeability increasing protein; Immunologi; serologi;

  Abstract : In cystic fibrosis (CF) colonization of the airways with Pseudomonas aeruginosa is a major cause of deterioration and death. Host defence fails to clear the invading bacteria, which results in a chronic destructive inflammatory process. READ MORE

 5. 5. Sorting and processing of neutrophil granule proteins

  University dissertation from Elinor Bülow, Dept of Hematology, C14, BMC, 221 84 Lund

  Author : Elinor Bülow; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; secretion; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor; cell-specific retention; chimeric; lysosome-related organelles; secretory pathway; propeptide of MPO; azurophil granules;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sortering av bakteriedödande proteiner till behållarna i vita blodkroppar Vita blodkroppar har en livsviktig roll i det medfödda immunförsvaret som fagocyter, bakterieätare. Denna funktion, första linjens försvar, utövas av neutrofila granulocyter (neutrofiler), en speciell slags vita blodkroppar som är specialiserade på bakterieätning (fagocytos). READ MORE