Search for dissertations about: "batch"

Showing result 1 - 5 of 356 swedish dissertations containing the word batch.

 1. 1. A Graphical Language for Batch Control

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Charlotta Johnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automation; Batch Recipes; Batch Processes; Sequential Control; Grafcet; Petri nets; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in SwedishDenna avhandling presenterar ett grafiskt programmeringsspråk och dess användning vid styrning av satsvisa processer.Arbetet i avhandlingen kan delas upp i två delar:- utveckling av ett grafiskt programmeringspråk ämnat för implementering av styrsystem för sekventiella processer. READ MORE

 2. 2. Batch Control and Diagnosis

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Rasmus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Multivariate Statistical Analysis; State and Parameter Estimation; Dynamic Models; Fault Detection; Exception Handling; Recipe; S88; Batch Control; PCA; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Batch processes are becoming more and more important in the chemical process industry, where they are used in the manufacture of specialty materials, which often are highly profitable. Some examples where batch processes are important are the manufacturing of pharmaceuticals, polymers, and semiconductors. READ MORE

 3. 3. Exception Handling in Recipe-Based Batch Control

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Rasmus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; S88; grafchart; exception handling; recipe; batch;

  Abstract : The focus of this thesis is exception handling in recipe-based batch control. Exception handling is a critical element for achieving long-term success in batch production. It is reported to constitute 40-60 percent of the batch control design and implementation effort. READ MORE

 4. 4. Metabolic analysis of shikimic acid producing Escherichia coli

  University dissertation from Chemical Engineering, Lund University

  Author : Louise Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Biokemi; metabolism; Chemical technology and engineering; transcriptome analysis; phosphorus-limitation; carbon-limitation; fed-batch; chemostat; batch; fermentation technology; Escherichia coli; shikimic acid; Biotechnology; Bioteknik; Metabolism; Biochemistry; principal component analysis; 2D-fluorescence spectrophotometry; metabolic flux analysis; carbon-rich;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efterfrågan på shikimsyra, vilken återfinns i biosyntesvägen för bl.a. de aromatiska aminosyrorna tryptofan, fenylalanin och tyrosin, har under de senare åren ökat. Orsaken till detta är mestadels att den är råmatrial till antiinfluensamedicinen Tamiflu?. READ MORE

 5. 5. Recipe-Based Batch Control Using High-Level Grafchart

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Charlotta Johnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Batch control; Grachart;

  Abstract : High-Level Grafchart is a graphical programming language for control of sequential processes. Sequential control is important in all kinds of industries: discrete, continuous and batch. Sequential elements show up both on the local control level and on the supervisory control level. READ MORE