Search for dissertations about: "berries"

Showing result 1 - 5 of 25 swedish dissertations containing the word berries.

 1. 1. Berries in Prevention of Metabolic Disease – focus on obesity, diabetes and gut microbiota

  University dissertation from Molecular Nutrition, Lund University

  Author : Lovisa Heyman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; obesity; type 2 diabetes; berries; low-grade inflammation; gut microbiota; hepatic steatosis; gene expression; DNA methylation; lingonberry; blackcurrant; bilberry; açai;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att bär är nyttigt är ett påstående som de flesta känner igen. På butikshyllorna trängs våra nordiska bär med exotiska ”superbär” som utlovar att göra oss friska. READ MORE

 2. 2. Carotenoids, tocochromanols and chlorophylls in sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides) and Rose Hips (Rosa sp.)

  University dissertation from Molecular Nutrition, Lund University

  Author : Staffan Andersson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2009]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Folates in berries : evaluation of an RPBA method to study the effects of cultivar, ripeness, storage and processing

  University dissertation from Molecular Nutrition, Lund University

  Author : Lena Strålsjö; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Plant foods, plasma enterolactone and breast cancer - with a focus on estrogen receptor status and genetic variation

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Emily Sonestedt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; plant foods; breast cancer; fibre; epidemiology; lignans; enterolactone; plasma; estrogen receptor α; estrogen receptor β; polymorphisms; reliability; nutrition; prospective;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ca 7000 kvinnor i Sverige i bröstcancer och antalet ökar för varje år. Fortfarande är kunskapen om orsakerna till bröstcancer relativt okända, men många av de kända riskfaktorerna är kopplade till en hög halt av könshormoner i blodet. READ MORE

 5. 5. Exploring the microbiota of the gastrointestinal tract

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Jie Xu; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiota; Probiotics; Blood pressure; High fat diet; Oat; Green tea; Berry; Fiber; Exopolysaccharides; Ulcerative colitis;

  Abstract : Popular Abstract in English Like earth is home for us, our gastrointestinal (GI) tract is home for microbes. All the bacteria that are living there are called “microbiota” and the total DNA they contain is called “microbiome”. READ MORE