Search for dissertations about: "bilar"

Showing result 1 - 5 of 56 swedish dissertations containing the word bilar.

 1. 1. On Men and Cars An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Dag Balkmar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; technology; cars; risk; danger; emotions; car modification; Genus; maskulinitet; teknik; bilar; risk; fara; emotioner; bilstyling; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Abstract : Det är välkänt att unga män utgör en särskild högriskgrupp vad gäller trafikolyckor som involverar både dem själva och andra. Samtidigt brister kunskapen om hur genus, maskulinitet och motorkulturer samverkar för att stärka eller undergräva sådana former av risktagande och identitetsskapande. READ MORE

 2. 2. Aggregation of Plug-in Electric Vehicles in Power Systems for Primary Frequency Control

  University dissertation from Stockholm, Sweden : Delft University of Technology, Camillas Pontifical University, KTH Royal Institute

  Author : Seyedmahdi Izadkhast; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Aggregation; Plug-in Electric Vehicles; Primary Frequency Control; Aggregeren; Plug-in Elektrische Voertuigen; Primaire Reserve; Laddbara Bilar; Elnätet; Primär Frekvensreglering; Agregación; Vehículos Eléctricos Enchufables PEVs ; Control Primario de Frecuencia PFC ; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Abstract : The number of plug-in electric vehicles (PEVs) is likely to increase in the near future and these vehicles will probably be connected to the electric grid most of the day time. PEVs are interesting options to provide a wide variety of services such as primary frequency control (PFC), because they are able to quickly control their active power using electronic power converters. READ MORE

 3. 3. Social and Emotional Characteristics of Speech-based In-Vehicle Information Systems Impact on Attitude and Driving Behaviour

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ing-Marie Jonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bilkörning; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : Modern vehicles use advanced information systems in vehicles to provide and control a wide variety of functions and features. Even modest vehicles today are equipped with systems that control diverse functions from air-conditioning to high quality audio/video systems. READ MORE

 4. 4. Anionic Graft Copolymers with Poly(ethylene oxide) Side-Chains; Synthesis, Solution Properties and Ion Conduction

  University dissertation from Chemical Engineering 2, Lund University

  Author : Helene Dérand; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dieletric properites; ion conduction; solution properties; aggregation; amphiphilic polymers; poly ethylene oxide ; preparation; grafting; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trots att "block- och ymp- sampolymerer" låter obekant i de flestas öron, kommer vi i kontakt med dem i det vardagliga livet. De kan användas till en rad olika produkter t.ex. leksaker, färg, papper, tvättmedel, läkemedel, kosmetika och i bilar. READ MORE

 5. 5. Study and Development of Techniques to Improve Engine Stability and Reduce Emissions from Natural Gas Engines

  University dissertation from Combustion Engines, Box 118, 22100 LUND

  Author : Patrik Einewall; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; framdrivningssystem; Motorer; Motors and propulsion systems; Low Emissions ; Natural Gas Engines ; EGR ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver olika metoder att förbättra motorstabilitet och minska skadliga avgasutsläpp från naturgasmotorer. Gasflöden inuti cylindern mättes med laserdiagnostik, även cylindertryck och avgassammansättning mättes. Sex olika förbränningsrum utvärderades med ovan angivna metoder. READ MORE