Search for dissertations about: "bindningsaffinitet"

Found 4 swedish dissertations containing the word bindningsaffinitet.

 1. 1. A multivariate approach to characterization of drug-like molecules, proteins and the interactions between them

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Anton Lindström; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinity; prediction; CAMD; principal component analysis PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; docking; geometry optimization; protein secondary structure characterization; implicit solvent; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molecular mechanics MM ; drug discovery; bindningsaffinitet; prediktion; dockning; geometrioptimering; sekundärstruktur; matematisk vattenmodel; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molekylmekanik MM ; läkemedelsdesign; principal komponent analys PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; NATURAL SCIENCES Chemistry Other chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Övrig kemi;

  Abstract : En sjukdom kan många gånger härledas till en kaskadereaktion mellan proteiner, co-faktorer och substrat. Denna kaskadreaktion blir många gånger målet för att behandla sjukdomen med läkemedel. För att designa nya läkemedelsmoleyler används vanligen datorbaserade verktyg. READ MORE

 2. 2. Exploring Biopolymer-Clay Nanocomposite Materials by Molecular Modelling

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Yan Wang; KTH.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bio-nanocomposite; interfacial mechanism; binding affinity; dimensional stability; counterions; hydration; stress-strain behavior; xyloglucan; chitosan; chitin; molecular dynamics; montmorillonite.; 生物复合材料,界面机理,分子间亲和力,材料尺寸稳定性,抗衡离子,水合作用,应力应变表现, 木葡聚糖,壳聚糖,甲壳素,分子动力学模拟,蒙脱土; bio-nanokompositer; gränsytor; affinitet; dimensionsstabilitet; jonhydrering; spännings-töjningsbeteende; xyloglukan; kitosan; kitin; molekyldynamisk; montmorillonit.; Kemi; Chemistry; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Abstract : In this thesis, bio-nanocomposites made from two alternative biopolymers and montmorillonite (Mnt) clay have been investigated by molecular modelling. These biopolymers are xyloglucan (XG) and chitosan (CHS), both of which are abundant, renewable, and cost-effective. READ MORE

 3. 3. On the estimation of ligand binding affinities

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Samuel Genheden; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinities protein-ligand complexes; host-guest complexes; MM GBSA; MM PBSA; LIE; PDLD s-LRA; alchemical methods; sampling; solvation; drug design;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De allra flesta människor har vid något tillfälle tagit ett läkemedel. Till exempel vaccineras nu för tiden alla svenska barn mot bland annat stelkramp. Vad nog de allra flesta däremot inte har gjort är att fundera på vad ett läkemedel är. READ MORE

 4. 4. Studies of the pathogenesis of IgA nephropathy and Henoch-Schönlein purpura, with special reference to Streptococcus pyogenes infections and complement

  University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

  Author : Roland Schmitt; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; IgA nephropathy; Henoch-Schönlein purpura; Streptococcus pyogenes; M protein; complement;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish IgA-nefropati (IgAN) är den vanligaste formen av primär inflammation av njurarna och Henoch-Schönlein purpura (HSP) den vanligaste formen av kärlinflammation i barndomen. HSP kan också drabba njurarna och kallas då Henoch-Schönlein nefropati (HSN). Orsaken till båda sjukdomar är inte helt klarlagd ännu. READ MORE