Search for dissertations about: "biomarkör"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the word biomarkör.

 1. 1. Proteomic Analysis of Urinary Bladder Cancer Aiming for Novel Biomarkers

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mårten Lindén; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; urine; APOE; FGB; GAL1; LRG1; POLR1E; SERPINA1; STMN1; TOP2A; biomarker; diagnostic biomarker; prognostic biomarker; predictive biomarker; mass spectrometry; western blot; dot blot; immunohistochemistry; IHC; tissue microarray; TMA; urothelium; antibody; antibody-based; urinblåsecancer; biomarkör; diagnos; prognos; urin; proteomik; masspektrometri; immunohistokemi; antikroppar; Molecular Biology; Molekylärbiologi; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

  Abstract : Urinary bladder cancer is a heterogeneous disease appearing in different forms, e.g. non-muscle invasive and muscle invasive. For all variants, the expression of proteins is interesting to analyze for diagnostic, predictive, prognostic and drug targeting purposes, since it reflects the altered gene expression causing the cancer. READ MORE

 2. 2. Development of Novel Therapies, Models, and Biomarkers for Osteoclast-Related Diseases

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Henrik Löfvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Osteopetros; Biomarkör; Cellodling; Extracellulär matrix ECM ; Osteoklast; Osteoclast; Biomarker; Cell culture; Osteopetrosis; Gene Therapy; Extracellular matrix ECM ;

  Abstract : Osteoclasts are derived from hematopoietic stem cells (HSCs) and form upon stimulation of osteoclast precursors by macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) and receptor activator of nuclear factor κΒ ligand (RANKL). Osteoclasts resorb bone by secreting hydrochloric acid, matrix metalloproteinases (MMPs) and cathepsin K. READ MORE

 3. 3. Aggrecan fragments as biomarkers in osteoarthritis

  University dissertation from Lund Univerity, Faculty of Medicine, Clinical Sciences Lund, Department of Orthopaedics, SE-221 84 Lund, Sweden

  Author : Staffan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protease; Aggrecan; osteoarthritis; proteoglycan; knee injury; biomarker; aggrecanase;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid vår vanligaste ledsjukdom, artros, sker en progressiv förstöring av ledbrosk beroende på en störd balans mellan nedbrytning och nybildning av broskets extracellulära matrix. Ledbrosket utsätts för stort slitage och broskceller – kondrocyter – glest positionerade i vävnaden står för både nysyntes av broskmolekyler och för huvuddelen av nedbrytandet av slitna molekyler genom syntes av proteinklyvande enzymer – proteaser. READ MORE

 4. 4. Prospective and longitudinal human studies of lead and cadmium exposure and the kidney

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Johan Nilsson Sommar; Umeå universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cadmium; end-stage renal disease; kidney; lead; longitudinal; matched case-control; mixed effects; prospective; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Abstract : Cadmium and lead accumulate in humans and can have toxic effects. Exposure to cadmium is well known to cause kidney damage. Cadmium binds to metallothioneins, proteins that play a role in cadmium transport. READ MORE

 5. 5. Studies on Heparin Binding protein in bacterial infections

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Adam Linder; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De senaste årens forskning har visat hur betydelsefullt vårt medfödda immunförsvar, ”Innate immunity”, är för kroppens möjligheter att bekämpa infektioner. Paradoxalt nog är det när detta mycket potenta immunförsvar överreagerar som allvarliga komplikationer till infektioner inträffar, som exempelvis vid sepsis och hjärnhinneinflammation (meningit). READ MORE