Search for dissertations about: "biomimetic surfaces"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the words biomimetic surfaces.

 1. 1. Biomimetic surfaces : Preparation, characterization and application

  Author : Annika Borgh; Bo Liedberg; Fredrik Höök; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Self-assembled monolayers; biomimetic surfaces; phosphates; antifreeze; surface spectroscopy; Molecular physics; Molekylfysik;

  Abstract : I denna avhandling beskrivs tillverkning, karaktärisering och tillämpning av ett antal biomimetiska ytor. Biomimetik är att härma naturen och grundtanken är att titta på hur naturen löst liknande problemställningar. READ MORE

 2. 2. Templating and self-assembly of biomimetic materials

  Author : Christian Mille; Lennart Bergström; Mika Linden; Stockholms universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biomimetic; biotemplating; self-assembly; triply periodic minimal surfaces; the gyroid; photonic crystals; band gap; structural color; chirality; butterflies; membrane proteins; lipid bilayers; sol-gel; mesostructured; polyhedral nanofoams; materialkemi; Materials Chemistry;

  Abstract : This thesis focuses on the use of biomolecular assemblies for creating materials with novel properties. Several aspects of biomimetic materials have been investigated, from fundamental studies on membrane shaping molecules to the integration of biomolecules with inorganic materials. READ MORE

 3. 3. Probing Interactions between Bio-Fibre Components

  Author : Niklas Nordgren; Mark Rutland; Harry Brumer; Vincent Bulone; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; AFM; QCM-D; cellulose; xyloglucan; surface forces; friction; colloidal probe; nanotribology; biomimetic; enzymatic; polysaccharide; self assembly; grafting; thiol; spring constant; calibration; photodetector calibration.; Surface and colloid chemistry; Yt- och kolloidkemi;

  Abstract : I den här avhandlingen har atomkrafts mikroskopi (AFM) och kvartskristall mikrovåg med dissipation (QCM-D) används för att undersöka interaktioner i bio-fiber modell system av cellulosa och xyloglukan (XG); en naturligt förekommande polysackarid viktig för tillväxt av träd och andra växter. Dessutom har det avgörande momentet av friktionskrafts-kalibrering studerats för att erhålla noggranna och kvantitativa resultat med kolloidal prob AFM. READ MORE

 4. 4. Interfacial Properties of Biomacromolecular Model Systems: Surface Forces and Nanotribology

  Author : Niklas Nordgren; Mark Rutland; Harry Brumer III; Robert Pelton; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; afm; surface force; friction; composite material; model surface; quartz crystal microbalance; dissipation; cellulose; xyloglucan; chitosan; colloidal probe; nanotribology; biomimetic; enzymatic; polysaccharide; graft; fiber; thiol; spring constant; calibration; lubrication; polyion; responsive.; Surface and colloid chemistry; Yt- och kolloidkemi;

  Abstract : The nanotribology, adhesion and related interfacial properties of biomacromolecular systems have been studied.  The aim was to elucidate the role of physisorbed and chemically grafted bio-polymers implicated as mediators for cellulose based processing and material design. READ MORE

 5. 5. Multifunctional biomimetic materials for corneal regeneration

  Author : Mohammad Mirazul Islam; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Abstract : The cornea is the outermost layer of the eye, which is responsible for transmitting 95% of the incident light to the retina for vision and provides 70% of the focusing power of the eye. Corneal disease is a primary cause of blindness worldwide. READ MORE