Search for dissertations about: "biostratigraphy"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the word biostratigraphy.

 1. 1. Late Quaternary Biostratigraphy and Paleoceanography of the central Arctic Ocean

  University dissertation from Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Author : Daniela Hanslik; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arctic Ocean; Quaternary; biostratigraphy; foraminifera; paleoceanography; NATURAL SCIENCES Earth sciences Other earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap Övrig geovetenskap; Marine Geoscience; marin geovetenskap;

  Abstract : The central Arctic Ocean is one of the least explored deep sea regions and long biostratigraphic sediment records are sparse. The main focus of this thesis is the Arctic Ocean foraminiferal record and its application to reconstruct paleoceanographic variations and summer sea ice cover changes between late Quaternary interglacial periods. READ MORE

 2. 2. The lower and middle Cambrian of Sweden: trilobites, biostratigraphy and intercontinental correlation

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Niklas Axheimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Paleontologi; Palaeontology; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; correlation; trilobites; biostratigraphy; Cambrian; Sedimentology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kambrium är ett tidsavsnitt av jordens historia som spänner från ca 542 till 488 miljoner år sedan. Under denna tid utvecklades livet, främst djur, i en rasande takt genom något som brukar kallas den kambriska explosionen, en ekologisk förändring utan dess like. READ MORE

 3. 3. Middle and Upper Ordovician graptolites, trilobites, and biostratigraphy of Scania and Jämtland, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Christian Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Scania Skåne ; Upper Ordovician; Middle Ordovician; palaeoecology; biostratigraphy; lithostratigraphy; Graptolites; trilobites; Geologi; fysisk geografi; Palaeontology; Paleontologi;

  Abstract : Graptolites and some trilobites from Middle–Upper Ordovician siliciclastic and calcareous rocks in Scania (Skåne), southern Sweden, and Jämtland, central Sweden, are described and discussed. Their stratigraphic distribution is discussed on the basis of new and old collections from outcrops and drill cores. READ MORE

 4. 4. Conodont biostratigraphy, taxonomy and palaeoecology in the Darriwilian (Middle Ordovician) of Baltoscandia - with focus on meteorite and extraterrestrial chromite-rich strata

  University dissertation from Department of Earth and Ecosystem Sciences, Lund University

  Author : Johanna Mellgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Conodonts; biostratigraphy; taxonomy; palaeoecology; morphometrics; extraterrestrial chromite; meteorites; Darriwilian; Middle Ordovician; Baltoscandia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Conodonter är en numera utdöd grupp havslevande djur vars systematiska ställning länge varit föremål för debatt. De var i det längsta kända enbart genom sina millimeterstora, kalciumfosfatiska element, vilka vi idag vet satt i djurens munhåla. READ MORE

 5. 5. Upper middle Cambrian through Furongian of Scandinavia with focus on trilobites, paleoenvironments and correlations

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Fredrik Terfelt; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Paleontologi; Palaeontology; Scandinavia; Paleoenvironments; Biostratigraphy; Trilobites; Cambrian; Furongian;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kambrium är en tidsperiod i jordens historia som sträckte sig från 542 till 488 miljoner år sedan. Denna period kan vidare delas in i tre epoker: tidigkambrium, mellankambrium och furongian. READ MORE