Search for dissertations about: "blackcurrant"

Found 5 swedish dissertations containing the word blackcurrant.

 1. 1. Studies of the Effects of Industrial Processing on Fruit

  University dissertation from Food Engineering, Lund Univeristy

  Author : Uno Viberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; antioxidants; invertase; thawing; blackcurrant; strawberry; fruit; berry; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Industriell produktion av bärkonserver innefattar flera enhetsoperationer, vilka alla påverkar sensoriska så väl som näringsmässiga kvaliteter hos produkten. Upptiningen är ett speciellt kritiskt steg eftersom förändringar i både kemisk sammansättning och textur sker. READ MORE

 2. 2. Berries in Prevention of Metabolic Disease – focus on obesity, diabetes and gut microbiota

  University dissertation from Molecular Nutrition, Lund University

  Author : Lovisa Heyman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; obesity; type 2 diabetes; berries; low-grade inflammation; gut microbiota; hepatic steatosis; gene expression; DNA methylation; lingonberry; blackcurrant; bilberry; açai;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att bär är nyttigt är ett påstående som de flesta känner igen. På butikshyllorna trängs våra nordiska bär med exotiska ”superbär” som utlovar att göra oss friska. READ MORE

 3. 3. Sensory evaluation and consumer preference of wine and food combinations : influences of tasting techniques

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Ingemar Tobias Nygren; Örebro universitet.; [2004]
  Keywords : Descriptive sensory analysis; tasting technique; sequential tasting; mixed tasting; wine; combination; Hollandaise sauce; blue mold cheese; consumers; preference; måltidskunskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Abstract : The entire project consists of five studies. Descriptive sensory analyses were performed on combinations of five dry white wines and either Hollandaise sauce with two levels of fat or two blue mould cheeses. Assessments were carried out by a student panel and by a selected and trained panel. READ MORE

 4. 4. Exploring the microbiota of the gastrointestinal tract

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Jie Xu; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiota; Probiotics; Blood pressure; High fat diet; Oat; Green tea; Berry; Fiber; Exopolysaccharides; Ulcerative colitis;

  Abstract : Popular Abstract in English Like earth is home for us, our gastrointestinal (GI) tract is home for microbes. All the bacteria that are living there are called “microbiota” and the total DNA they contain is called “microbiome”. READ MORE

 5. 5. Antioxidant Capacity in Fruit and Vegetables -Cultivar Variation - Storage Conditions - Human Antioxidant Status

  University dissertation from Biomedical Nutrition, Lund University

  Author : Jessica Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human plasma antioxidants; Brassica; strawberry; pea; cultivar; ABTS; FRAP; Total antioxidant capacity; TAC; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De positiva hälsoeffekterna av ett högt intag av frukt och grönsaker har diskuterats intensivt under de senaste årtiondena. Flera befolkningsundersökningar har visat på samband mellan ett ökat intag av av frukt och grönsaker och en minskad risk för flera kroniska sjukdomar. READ MORE