Search for dissertations about: "bonding dental"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the words bonding dental.

 1. 1. Micromechanical retention and chemical bonding to polycrystalline dental ceramics : studies on aluminum oxide and stabilized zirconium dioxide

  Author : Evaggelia Papia; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alumina; aluminium oxide; bond strength; oxide ceramics; polycrystalline dental ceramics; stabilized zirconium dioxide; Y-TZP; zirconia; adhesive cements;

  Abstract : Det pågår en ständig utveckling av olika dentala material avsedda föratt ersätta förlorad tandsubstans. En materialgrupp som är särskiltintressant är höghållfasta keramiska material, oxidkeramer så somyttriumdioxidstabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid(Y-TZP). READ MORE

 2. 2. On the repair of the dentine barrier

  Author : Helena Fransson; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentine; dental pulp capping; immunohistochemistry; enamel matrix proteins; bacteria; dental pulp exposure;

  Abstract : Det övergripande målet för avhandlingen har varit att studera några aspekter av läkningen av tandens huvudsakliga hårdvävnad, dentinet. Vid mycket djupa kariesangrepp där dentinet förstörts och pulpan därmed blottats, rotbehandlas ofta tanden vilket innebär att pulpan tas bort och att rotkanalen fylls med ett rotfyllningsmaterial. READ MORE

 3. 3. The role of liquid resin in orthodontic bonding : toxicological, bond strength and clinical aspects

  Author : Alexander Tin Hong Tang; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cytotoxicity; dental acrylic resins; enamel adhesion; orthodontic bonding;

  Abstract : Dental acrylic composites are rarely fully polymerized in situ. Their unpolymerized components are related to undesirable occupational exposure to dental, particularly orthodontic, personnel. READ MORE

 4. 4. Dentin surface conditioning : The role of collagen in dentin bonding

  Author : Andreas Cederlund; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Abstract : Summary - Preparation of dental cavities inevitably produces a thin layer of smear, which covers dentin and enamel surfaces. This smear layer, which is between 1 and 10 gm thick, consists of hydroxyapatite, denatured collagen and remnants of cariogenic bacteria. If left untouched, it will weaken the bond between filling material and cavity wall. READ MORE

 5. 5. Effect of light power density variation on dental light-cure resin composites

  Author : Nazanin Emami; Luleå tekniska universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Machine Elements; Maskinelement; Polymeric Composite Materials; Polymera konstruktionsmaterial;

  Abstract : Dental resin based composites are tooth-colored filling materials composed of synthetic resins and particulate ceramic reinforcing filler particles. The resin system also contains molecules that promote and/or modify the polymerisation reaction of the dimethacrylate resin monomers. READ MORE