Search for dissertations about: "bone mineral density"

Showing result 1 - 5 of 154 swedish dissertations containing the words bone mineral density.

 1. 1. Bone and Aluminium

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hans-Olov Hellström; Uppsala universitet.; [2007]
  Keywords : Surgery; Aluminium; Osteoporosis; Hip fracture; Osteoporotic fracture; Alzheimer´s dementia; Bone mineral density; Bone mineral content; Mortality risk; Biomechanics; Inductively coupled mass spectrometry; Kirurgi;

  Abstract : Osteoporosis is a major health care problem, by reason of its devastating consequences, in particular hip fractures. Worldwide it has been estimated that the incidence of hip fracture will increase to more than 6 million per year by 2050 compared to 1.7 million per year in 1990. READ MORE

 2. 2. Bone Healing after implantation of bone substitute materials. Experimental studies in estrogen deficiency

  University dissertation from Umeå universitet

  Author : Sven Öberg; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Bone grafts; hydroxyapatite; estrogen deficiency; demineralised bone; bone formation; AAA bone; bone defect; titanium implants; resonance frequency analysis.; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; kirurgi; Surgery;

  Abstract : Bone formation and bone healing were studied in the mandible, tibia and skull bones in adult, healthy and estrogen deficient rabbits implanted with different bone substitutes.In the first study an evaluation of the differences in bone regeneration in and around solid (Alveograf *) and porous hydroxyapatite (Interpore 200*) was undertaken. READ MORE

 3. 3. Risk factors for bone fragility and fracture in postmenopausal women

  University dissertation from Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Clinical Sciences, Malmö

  Author : Ola Svejme; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bone Fragility; Fracture; Osteoporosis; Bone Mineral Density BMD ; Menopause; Physical activity; Bone Strength; Bone Size; Bone Densitometry;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Benskörhet (osteoporos) är ett tillstånd som definieras av låg benmassa och ökar med stigande ålder. Osteoporos är idag en av de stora folksjukdomarna och man räknar med att en tiondel av alla män och en fjärdedel av alla kvinnor i Sverige drabbas. READ MORE

 4. 4. Bone alkaline phosphatase isoforms in chronic kidney disease mineral and bone disorder

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Mathias Haarhaus; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Chronic kidney disease (CKD) is associated with increased mortality and cardiovascular complications. Disturbances in mineral metabolism occur early <luring the course of CKD and several components of the CKD-mineral and bone disorder (CKD-MBD) are independent predictors of mortality. READ MORE

 5. 5. Changes in bone mass and skeletal structure in the postmenopausal period

  University dissertation from Annelie Norrby, Department of Orthopaedics, Malmö University Hospital, 20502 Malmö, Sweden

  Author : Henrik Ahlborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; hormone replacement therapy.; physical activity; bone strength; bone size; bone loss; longitudinal; Menopause; bone mineral density; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Benskörhet (osteoporos) är en sjukdom som karaktäriseras av minskad mängd benmassa och försämrad benkvalitet. Benskörhet leder till en ökad risk för frakturer. Förekomsten av benskörhet har fördubblats under de senaste decennierna. READ MORE