Search for dissertations about: "bone modeling"

Showing result 1 - 5 of 27 swedish dissertations containing the words bone modeling.

 1. 1. Toll-like receptors (TLRs) and inflammatory bone modeling

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Ali Kassem; Umeå universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Toll-like receptor; osteoclast; osteoblast; bone resorption; bone formation; P. gingivalis; S. aureus; flagellin.;

  Abstract : Patients with inflammatory or infectious conditions such as periodontitis, peri-implantitis, osteomyelitis, rheumatoid arthritis, septic arthritis and loosened joint prosthesis display varying severity of destruction in the adjacent bone tissue. Bone loss in inflammatory diseases is considered a consequence of cytokine induced RANKL and subsequent enhanced osteoclast formation. READ MORE

 2. 2. Diffusion in Bone Tissue

  University dissertation from Solid Mechanics, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Gustav Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2013-11]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bone growth; diffusion; stress enhanced; finite element method; steady-state; periosteal membrane; diffusion in bovine bone; diffusion experiment; Conductivity measurement; Fick’s law; Fourier series; Kalman filter; transient solution;

  Abstract : In order to prevent or modify the processes of bone degeneration the modeling and remodeling of bone tissue must be better understood. In this thesis it is assumed that the primary condition leading to bone growth is a change of the chemical environment caused by transport of matter resulting from stress driven diffusion. READ MORE

 3. 3. On the Growth of Bone through Stress Driven Diffusion and Bone Generation Processes

  University dissertation from Solid Mechanics, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Gustav Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-30]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bone growth; Osteogenesis; Diffusion in bone; stress enhanced diffusion; Ginzburg-Landau; phase-field; diffusion experiment; Conductivity; Kalman filter; finite element method; Fourier series; Fick’s law; Osteology;

  Abstract : För att bättre kunna förebygga att skelettet bryts ner vid långvarig vila eller vid sjukdomarsom osteopenia och osteoporos, behövs bättre förståelse för de processer somstyr detta. I den här avhandlingen antas att den primära orsaken till bentillväxt är enförändring i den kemiska miljön i benet. READ MORE

 4. 4. On the determination of diffusion coefficients in bone

  University dissertation from Division of solid mechanics, Lund University

  Author : Abdallah Shokry; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kalman filter; Mathematical model; Spatially dependent diffusion; Diffusion in bone; Diffusion coefficient; Conductivity; Elastic modulus; Porous materials;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I Sverige drabbas årligen så många som 100.000 personer av benbrott, höftfrakturer och sjukdomar, som kan kopplas till benskörhet. Under normalt åldrande ändras benets struktur och täthet vilket ökar risken för benbrott. READ MORE

 5. 5. Bone Development and the Nervous System

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Gregor Sisask; Uppsala universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi;

  Abstract : Innervation of bone influence bone modeling, growth and remodeling. Pro-inflammatory cytokines released after tissue trauma are recognized as neurotrophic factors as well as factors influencing bone formation. The Wnt signaling pathway, essential for cell migration during embryogenesis is found to influence bone formation during fracture healing. READ MORE