Search for dissertations about: "boström"

Showing result 16 - 20 of 52 swedish dissertations containing the word boström.

 1. 16. The interactions between cormorants and wild fish populations

  Author : Maria Boström; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2017]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Abstract : Predation is the core in ecology, as a function in food webs which regulate both populations and communities. Seabirds are at the top of the food chain and key players in many aquatic food webs. So are humans, and in certain cases conflicts of resources arise. READ MORE

 2. 17. Crack location in steel structures using acoustic emission techniques

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Staffan Boström; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Abstract : Denna avhandling utvärderar möjligheten att använda akustisk emission (AE) för att detektera och lokalisera sprickor i stora stålkonstruktioner med ett långt avstånd mellan givarna. De industriella/ekonomiska motivet för projektet är att en noggrannare undersökning av befintliga konstruktioners tillstånd medför att utbyte av dessa konstruktioner kan skjutas på framtiden med bibehållen säkerhet, vilket i sin tur medför besparingar för till exempel broägare. READ MORE

 3. 18. Inflammatory responses due to Plasmodium falciparum infection during pregnancy and childhood

  University dissertation from US-AB

  Author : Stéphanie Boström; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Immunology; immunologi;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 19. A New Generation of Spectrally Selective Solar Absorbers and Thermal Solar Systems

  University dissertation from US-AB

  Author : Tobias Boström; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2004]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 20. High-throughput protein analysis using mass spectrometry-based methods

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Tove Boström; KTH.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proteomics; mass spectrometry; affinity proteomics; immunoenrichment; immunoprecipitation; IMAC; screening; protein production; protein purification; ISET; quantification; SILAC; stable isotope standard; antibody validation; Biotechnology; Bioteknologi;

  Abstract : In the field of proteomics, proteins are analyzed and quantified in high numbers. Protein analysis is of great importance and can for example generate information regarding protein function and involvement in disease. Different strategies for protein analysis and quan- tification have emerged, suitable for different applications. READ MORE