Search for dissertations about: "building industry"

Showing result 1 - 5 of 235 swedish dissertations containing the words building industry.

 1. 1. Building Physics Tools: Needs, Use and the Lack of Use in the Building Process. Modelling Non-Isothermal Moisture Flow and Frost Penetration

  University dissertation from Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Author : Stephen Burke; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; isothermal; costs; building physics tools; moisture damages; learning loop; experience; causal loop diagrams; non-isothermal; moisture transport;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trots utvecklingen inom materialvetenskap, datorkapacitet och byggnadsteknik, fortsätter fel relaterade till byggnadsfysik att inträffa i våra byggnader. Dessa byggnadsfel spänner mellan att byggnader inte möter kraven på energianvändning till att byggnader orsakar hälsoproblem hos de människor som vistas i byggnaden till följd av att de utsätts för kemikalier eller biologiska organismer. READ MORE

 2. 2. Production Strategy in Project Based Production within a House-Building Context

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Henric Jonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production strategy; Industrialised House-Building; House-Building; Off-site production; Performance measurement; Information exchange; Production strategy process;

  Abstract : A production strategy enables companies to effectively manage the different challenges that the production function face in a competitive environment. A production strategy helps a company to make operational and strategic decisions that follow a logical pattern and supports the corporate strategy and the competitive priorities of the company. READ MORE

 3. 3. Building Performance - Methods for Improved Prediction and Verification of Energy Use and Indoor Climate

  University dissertation from Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Author : Hans Bagge; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy Use; Residential buildings; Prediction; Verification; Measurements;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Byggnadsprestanda – Metoder för förbättrad prediktering och verifiering av energianvändning och inneklimat Hans Bagge, Byggnadsfysik LTH Introduktion För att kunna minska utsläpp av växthusgaser och rädda klimatet på jorden är det av yttersta vikt att vi kan bygga byggnader med låg energianvändning och bra inneklimat. Byggnader står i dagsläget för mellan 30 och 40 % av Sveriges energianvändning och vi spenderar en stor del av vårt liv inomhus vilket gör att det är mycket viktigt att byggnaderna inte bara använder lite energi utan även har ett bra inneklimat. READ MORE

 4. 4. Design approaches in industrialized house building A creativity perspective

  University dissertation from Luleå : Luleå University of Technology

  Author : Emma Viklund; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; architectural design; creativity; design approach; design context; design process; engineering design; industrialized house building; platform; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Abstract : Industrialized house builders strive towards structure and control of their processes, including design. Such structure is seldom sought for in architectural design practice, where individuality and autonomy are considered essential. READ MORE

 5. 5. Communicating the environmental characteristics of products: the use of environmental product declarations in the building, energy and automotive industries

  University dissertation from Luleå : Luleå University of Technology

  Author : Karin Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy industry; Environmental product information; Environmental communication; Automobile industry; Building industry;

  Abstract : Environmental policy is shifting the focus from production processes to product-related issues. The provision and use of environmental information is generally considered an essential element in addressing the environmental impacts associated with the life cycle of products. READ MORE