Search for dissertations about: "business enterprise"

Showing result 1 - 5 of 119 swedish dissertations containing the words business enterprise.

 1. 1. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  University dissertation from Department of Sociology, Lund University

  Author : Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. READ MORE

 2. 2. Family business portfolios Enduring entrepreneurship and exit strategies

  University dissertation from Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Author : Naveed Akhter; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : This dissertation examines how family business portfolios endure across time and investigates the entrepreneurial strategies that they engage in. The goal of this dissertation is addressed through five appended papers in which I have argued for the importance of business families owning multiple firms, that is, portfolio entrepreneurship. READ MORE

 3. 3. Trust between entrepreneurs and external actors : Sensemaking in organising new business ventures

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Leif Sanner; Uppsala universitet.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Abstract : This thesis deals with trust for new business ventures. In the literature trust is seen as important for successful establishment of the new venture, but the issue has been neglected so far regarding indepth empirical studies covering the business start and the first few years. READ MORE

 4. 4. Orchestrating Innovation in the Multinational Enterprise Headquarters Involvement in Innovation Transfer Projects

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Henrik Dellestrand; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multinational enterprise; headquarters-subsidiary relationships; innovation transfer; involvement; orchestration; resource allocation; attention; subsidiary evolution; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Abstract : In the past several decades research has emphasized innovation development and transfer as key issues when investigating the multinational enterprise (MNE). This thesis focuses on the question of what factors make headquarters involve itself in innovation transfer projects taking place between a sending and a receiving subsidiary within the MNE. READ MORE

 5. 5. Growth Intentions and Communicative Practices - Strategic Entrepreneurship in Business Development

  University dissertation from Lund Business Press

  Author : Pia Ulvenblad; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; communicative practice; communication strategy; strategic entrepreneurship; Growth;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tillväxtintentioner och kommunikativ praktik Strategiskt entreprenörskap vid företagsutveckling Denna avhandling fokuserar på entreprenörers “will and skill”, d.v.s. viljan och den kunskap och färdighet som entreprenören har vid start och utveckling av ett företag. READ MORE