Search for dissertations about: "cancerology"

Showing result 1 - 5 of 91 swedish dissertations containing the word cancerology.

 1. 1. Gene Expression Studies of Hematologic Malignacies

  University dissertation from Divison of Clinical Genetics

  Author : Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; cancer; onkologi; Cytologi; oncology; Cytology; acute myeloid leukemia; acute lymphoblastic leukemia; normal hematopoietic cells; cDNA microarray; gene expression profiling; hematopoiesis; pediatric leukemia; fusion gene; Pediatrics; Pediatri; Clinical genetics; Klinisk genetik; cancerology; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ca 460 personer i akut leukemi (blodcancer) i Sverige. Leukemi är en sjukdom som drabbar celler med viktiga funktioner i vårt immunförsvar och kännetecknas av att omogna celler ansamlas i framförallt benmärg och blod. READ MORE

 2. 2. Studies of radioactive cisplatin (191Pt) for tumour imaging and therapy

  University dissertation from Radiaiton Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Johan Areberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; mice; in vitro; gamma camera; tumour imaging; platinum pharmacokinetics; cisplatin; radioactive; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : A radioactive variant of the cytostatic agent cis-dichlorodiammineplatinum(II), cisplatin, was synthesised from 191PtCl4. The 191Pt-cisplatin was found to be a sterile product of high radionuclide, radiochemical and chemical purity. READ MORE

 3. 3. Human glandular kallikrein 2 (hK2) in prostate cancer: Clinical and Methodological studies

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Charlotte Becker; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; screening; prostate cancer; PSA; Human glandular kallikrein; hK2; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Prostata cancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos män i västvärlden och den vanligaste förekommande hos män i Sverige. Årligen diagnosticeras i Sverige ungefär 6000 fall och mer än 2000 avlider. Drygt 70% av alla som drabbas är äldre än 70 år medan endast ett fåtal är yngre än 50 år. READ MORE

 4. 4. Membrane protein proteomics - Novel method for membrane protein identification and quantification

  University dissertation from Department of Immunotechnology, Lund University

  Author : Maria Bentz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biokemisk teknik; mebran; steroider; Lipider; membranes; steroids; Lipids; enzymologi; Proteiner; Membrane proteins; Proteomics; Proteinase K; N-terminal labelling; Relative Quantitation; Database search; Cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; enzymology; Proteins; Biochemical technology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Membranproteiner är tämligen svåra att digerera med enzym som trypsin. Mindre specifika enzym såsom elastase och pepsin har dock visat sig mer effektiva. READ MORE

 5. 5. Head and Neck Cancer: Studies on microvessel density, radiation response and FDG PET

  University dissertation from Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Eva Brun; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; positron emission tomography PET ; 2-18 fluoro deoxy glucose FDG ; radiotherapy; microvessel density; Head and neck cancer; therapy response; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Huvud- hals cancer Studier kring betydelsen av kärltäthet, svar på strålbehandling och tumörmetabolism, undersökt med positron emissions tomografi ( PET) Bakgrund Cancer i huvud-hals området är ovanligt i Sverige och utgör c:a 2,5% av alla nya cancerfall (40 000) per år. Beteckningen är ett samlingsnamn för tumörer med sinsemellan skilda egenskaper, uppkomna från i första hand slemhinnan i mun och svalg. READ MORE