Search for dissertations about: "career management"

Showing result 1 - 5 of 27 swedish dissertations containing the words career management.

 1. 1. Entrepreneurship, career experience and learning : developing our understanding of entrepreneurship as an experiential learning process

  University dissertation from Halmstad : Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship (SIRE), Halmstad University

  Author : Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Abstract : Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. READ MORE

 2. 2. Governance of Career Guidance an enquiry into European policy

  University dissertation from Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Author : Anki Bengtsson; Klas Roth; Maria Olson; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governmentality; governance; career guidance; career management; Michel Foucault; entrepreneurial; policy; active citizenship; civic competence; self-management; Europe; pedagogik; Education;

  Abstract : The overall aim of this thesis is to enquire into and problematize the governance of career guidance and how individuals’ career management is constructed within EU policy. The empirical material consists of European policy documents produced during 2000-2015. READ MORE

 3. 3. The management and leadership of nurse managers in top positions within health care

  University dissertation from Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Maud Lindholm; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; power; support; demand; professional network; management development; management education; management direction; management role; Nurse manager; leadership style; Hospital science and management; Sjukhusforskning; sjukhusförvaltning;

  Abstract : The aim of this thesis was to illuminate the management and leadership of nurse managers within Swedish health care organizations and to recognize influencing factors of importance for the nurse managers in exercising and developing their management. The interviewees were all active in their positions at the time of the interviews. READ MORE

 4. 4. Human Resource Management in Project-Based Organisations Challenges, Changes, and Capabilities

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Karin Bredin; Jonas Söderlund; Henrik Holt Larsen; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HRM; project-based organisations; people management systems; people capability; project management; line management; HR department; project capability; personalarbete; people capability; projektledning; linjechef; HR-avdelning; projekt; HRM; projektbaserade organisationer; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : This doctoral thesis addresses human resource management in project-based organisations. The aim is to explore the challenges for HRM in project-based organisations and the changes in people management systems to meet these challenges. The thesis consists of a compilation of six papers and an extended summary. READ MORE

 5. 5. Swedish student-athletes’ within-career transitions

  University dissertation from Malmö University, Department of Sport Sciences

  Author : Sverker Fryklund; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; within-career transition; achievement sport; thematic content analysis; student-athlete; career assistance; dual career;

  Abstract : The main purpose of this research project was to examine perceptions of within-career transition, as experienced by student-athletes striving to reach the international level. Interviews were used to examine the perceptions of student-athletes practicing individual sports at the national elite level. READ MORE