Search for dissertations about: "caregiver burden stress"

Found 3 swedish dissertations containing the words caregiver burden stress.

 1. 1. Family caregiving, a long and winding road. Aspects on burden and life satisfaction among caregivers from the general population study 'Good Aging in Skåne' and effects of psychosocial intervention

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Beth Dahlrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health economic analysis; intervetion; quality of Life; Life satisfaction; Caregiver burden;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Anhöriga – aspekter på börda, livstillfredsställelse och effekter av stöd. Med en ökande befolkning av äldre och en samtidig minskning av möjligheter till hjälpinsatser inom såväl kommunalt som landstingsstyrd vård och omsorg, kommer många av oss ta hand om äldre familjemedlemmar, släktingar och vänner. READ MORE

 2. 2. Family caregivers caring for relatives with dementia : pre- and post-death experiences

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Author : Britt Almberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dementia; caregiver; non-caregiver; strain; burnout; coping; social support; bereavement; grief; gender differences; elderly living place; population-based project;

  Abstract : The purpose of this thesis was to describe caregiving relatives' experiences pre- and post-death of a relative with dementia disease. This thesis involved 52 caregivers for demented elderly persons and 66 non-caregivers for non-demented elderly persons who were included in the Kungsholmen Project, a population-based study of people aged 75 years and over. READ MORE

 3. 3. Health-related quality of life in persons with Parkinson's disease. Aspects of symptoms, caregiving and sense of coherence

  University dissertation from Marianne Caap-Ahlgren, Department of Community Medicin, Malmö University Hospital, 20502, Sweden

  Author : Marianne Caap-Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOC; PDQ-8 and 39; SF-36; GDS; insomnia; caregiving; Parkinson s disease; health-related quality of life; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; Gerontology; Gerontologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Parkinson's sjukdom är näst efter Alzheimer's sjukdom den vanligast förekommande neurologiska sjukdomen. Parkinson's är en förhållandevi's vanlig neurologisk sjukdom och det finn's belägg för den i alla kulturer där sjukdomsstatistik för's. READ MORE