Search for dissertations about: "case studies"

Showing result 1 - 5 of 4943 swedish dissertations containing the words case studies.

 1. 1. Free to Move Along On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  University dissertation from Malmö University

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 2. 2. Fauxthentication Art Academia and Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist)

  University dissertation from Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Author : Bogdan Szyber; André Lepecki; Nina Bondeson; Barbara Browning; [2020]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Economy of labour; digital economy; digital workforce; exploitation; globalisation; the organisational politics of academia; systemic structures of power; edu-art; edu-art-ism; artistic research; critical production; institutional critique; critical intervention; site-specific.; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Abstract : Fauxthentication– Art, Academia, Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist) investigates the means of production of the art that can be created within the boundaries of artistic research.It explores the factors that constitute its value system, who or what can produce these signs of value, and for what reasons. READ MORE

 3. 3. Communicating visions for urban development : a micro-study of a governance process

  University dissertation from ; Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences

  Author : Måns Norlin; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Abstract : This thesis studies the topic of policy making in the context of producing a comprehensive plan. The thesis uses the case of a municipality in Sweden. Contributing to the understanding of how governance processes can be performed, this thesis studies policy making in a collaborative situation. READ MORE

 4. 4. Bilingual subject-specific literacies? Teachers’ and learners’ views and experiences of two school languages in biology, civics, history and mathematics Case studies from the Swedish upper secondary school

  University dissertation from ; Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences

  Author : Ylva Sandberg; Tore Nilsson; Inger Lindberg; Liss Kerstin Sylvén; Jenny Wiksten Folkeryd; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher and learner cognition; CLIL; subject-specific literacies; språkdidaktik; Language Education;

  Abstract : This licentiate thesis investigates teachers’ and students’ cognitions of bilingual subject-specific literacies. The thesis builds on three different studies, referred to as case studies, conducted in Content and Language Integrated Learning (CLIL) study programmes in the Swedish upper secondary school. READ MORE

 5. 5. Oscar Night in Hollywood : Fashioning the Red-Carpet from the Roosevelt Hotel to International Media

  University dissertation from Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Author : Elizabeth Castaldo Lundén; Jan Olsson; Mary R. Desjardins; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Red-Carpet; Academy Awards; Oscars; Fashion; Oscarcast; Epiphenomena; Red-Carpet Treatment; Celebrity Culture; Hollywood Royalty; Stars; Glamour; Media History; Hollywood Designers; Edith Head; Fashion Expert; Fashion Consultant; Best- and Worst- Dressed List; Public Relations; Endorsement; Americana; Television; pseudo-event; media event; vortextuality; modevetenskap; Fashion Studies;

  Abstract : This study investigates the red-carpet phenomenon from a historical perspective, seeking to understand how the Academy Awards’ red-carpet became the most prominent fashion show in media culture. The connections between Hollywood and the fashion industry predate the inception of the ceremony, and so does the role of Hollywood actresses as trendsetters. READ MORE