Search for dissertations about: "cellulosa"

Showing result 1 - 5 of 175 swedish dissertations containing the word cellulosa.

 1. 1. Bio-based preparation of nanocellulose and functionalization using polyelectrolytes

  Author : Jonatan Henschen; Monica Ek; Josefin Illergård; Dongfang Li; Emily Cranston; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cellulose nanofibrils; cellulose nanocrystals; oxalic acid; polyvinylamine; layer by layer; cellulose oxalate; antibacterial; Cellulosa nanofibriller; cellulosa nanokristaller; oxalsyra; polyvinylamin; lager på lager; cellulosa oxalat; antibakteriell; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Abstract : Nanocellulosa, som kan utvinnas från skogsråvara, har de senaste åren fått mycket uppmärksamhet för sina intressanta egenskaper och breda användningsområde. Studierna i denna avhandling syftar till att vidga möjligheterna att använda nanocellulosa i olika applikationer. READ MORE

 2. 2. Biopolymers and materials from rapeseed straw biorefining

  Author : Antonia Svärd; Ulrica Edlund; Elisabet Brännvall; Stefan Willför; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Rapeseed canola straw; biorefinery; hemicelluloses; lignin; cellulose; cellulose nanoparticles; films; grafting; thermoplastic; biocomposites; rapshalm; bioraffinaderi; hemicellulosa; lignin; cellulosa; cellulosa nano partiklar; hemicellulosafilm; ympning; termoplastisk; biokompositer; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Abstract : Rapeseed straw was fractionated through a hydrothermal process into its hemicellulose, lignin and cellulose components. In the first step, hemicellulose-rich fractions were extracted. Xylan-rich fractions with high molecular weight, 30,000 – 50,000 g/mol, were obtained at 110 °C and 1.5 M NaOH. READ MORE

 3. 3. Manufacturing and Characterization of Cellulose Nanofibers

  Author : Carl Moser; Mikael Lindström; Gunnar Henriksson; Kristin Syverud; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulose; Nanofibers; Characterization; Homogenization; Endoglucanase; TEMPO; Specific surface area; Atomic force microscopy; Cellulosa; Nanofibrer; Karakterisering; Homogenisering; Endoglukanas; TEMPO; Specifik ytarea; Atomkraftmikroskopi; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Abstract : The usage of wood has been a dominant driving force during the evolution of the human species. It allowed us to cook food, build tools, put roofs over our head and explore the world. The fibers making up the tree has been the most important way to store and transmit knowledge in the form of paper for centuries. READ MORE

 4. 4. Carbon fibres from lignin-cellulose precursors

  Author : Andreas Bengtsson; Monica Ek; Jim Parkås; Daniel Söderberg; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Carbon fibre; Kraft lignin; Cellulose; Dry-jet wet spinning; Kolfiber; Sulfatlignin; Cellulosa; Våtspinning; Luftgapsspinning; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Abstract : It is in the nature of the human species to find solutions of complex technical problems and always strive for improvements. The development of new materials is not an exception. One of the many man-made materials is carbon fibre (CF). READ MORE

 5. 5. Hydrophobization of cellulose for bio-based materials

  Author : Tianxiao Huang; Monica Ek; Merima Hasani; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Betulin; Cellulose; Hydrophobicity; Mechanical properties; Polymer-matrix composites; Sustainability; Textile; Betulin; Cellulosa; Hydrofobicitet; Hållbarhet; Mekaniska egenskaper; Polymer-matriskompositer; Textil; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Abstract : Cellulosa, vilken är huvudkomponenten i växter förekommer rikligt i naturen, både på land och i havet. Cellulosabaserade material har i tusentals år använts av människan för dagliga förnödenheter som bränsle och konstruktionsmaterial. Cellulosa isolerades först av den franske forskaren Anselme Payen 1838. READ MORE