Search for dissertations about: "cerebral palsy"

Showing result 1 - 5 of 82 swedish dissertations containing the words cerebral palsy.

 1. 1. Epilepsy and cerebral palsy

  Author : Malin Carlsson Nystrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cerebral palsy; epilepsy; behaviour; mental retardation; prevalence; CP aetiology;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Hip and Spine in Cerebral Palsy

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Måns Persson-Bunke; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cerebral palsy; windswept hip deformity; scoliosis; children; posture;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cerebral Pares (CP) är en övergripande benämning på ett rörelsehinder som orsakas av en skada som inträffat i en omogen hjärna. Graden av rörelsehinder varierar. Det föds cirka 200 barn årligen i Sverige med CP. READ MORE

 3. 3. Adults with Cerebral Palsy living with a lifelong disability

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Karin Sandström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Although Cerebral Palsy (CP) is a lifelong disability, the research has mainly focused in children with CP. However, in recent years new studies have examined the different aspects of being an adult with a congenital disability. READ MORE

 4. 4. Posture, postural ability and mobility in cerebral palsy

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Elisabet Rodby Bousquet; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cerebral palsy; posture; mobility; walking; wheelchairs; assessment tool;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till motorisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar med en prevalens på 2-3/1000. CP innebär en livslång funktionsnedsättning och den förväntade överlevnaden är nästan densamma som för befolkningen i stort. READ MORE

 5. 5. Measurements of Function in Children with Cerebral Palsy

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Eva Nordmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; Physical medicine; epidemiology; function; Cerebral palsy; measurement; children; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cerebral pares (CP) drabbar drygt 2 barn per 1000 födda och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. På latin betyder CP "förlamning från hjärnan" och är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna hjärnan under dess utveckling från fosterstadiet t o m 2-års ålder. READ MORE