Search for dissertations about: "channel"

Showing result 1 - 5 of 1477 swedish dissertations containing the word channel.

 1. 1. Channel Estimation and Prediction for 5G Applications

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Rikke Apelfröjd; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Channel estimation; Channel prediction; Channel smoothing; Linear estimation; Kalman filter; Massive MIMO; Coordinated Multipoint transmission; Robust precoding; Predictor antennas; Limits of predictability; Long range predictions; Electrical Engineering with specialization in Signal Processing; Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling;

  Abstract : Accurate channel state information (CSI) is important for many candidate techniques of future wireless communication systems. However, acquiring CSI can sometimes be difficult, especially if the user equipment is mobile in which case the future channel realisations must be estimated/predicted. READ MORE

 2. 2. Multiple Antenna Terminals in Realistic Environments - A Composite Channel Modeling Approach

  University dissertation from Lund University

  Author : Fredrik Harrysson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Channel model; MIMO; multiple antennas terminal; propagation; user interaction; vehicular channel; diversity; spatial multiplexing; channel measurement;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mobiltelefonanvändandet förändrades radikalt för några år sedan när de nya grafiska ”touchmobilerna” lanserades och mobilt internet blev inte bara tillgängligt utan också enkelt och använbart för alla. Idag är en ”smart-phone” i det närmaste obligatorisk i handen på såväl vuxna som ungdomar och kraven på datatakt och åtkomst är höga och ökar när allt fler samtidigt använder olika musik och filmtjänster eller utbyter bilder och filmsekvenser via sociala nätverksapplikationer. READ MORE

 3. 3. Channel Related Optimization of Wireless Communication Systems

  University dissertation from Lund University

  Author : Fredrik Tufvesson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; time division duplex; multicarrier; Radio communication; orthogonal frequency division multiplex; channel estimation; pilot symbol assisted modulation; sub-channel spacing; sub-channel bandwidth; interchannel interference; cyclic prefix; intersymbol interference; Rayleigh fading; precoding; pre-compensation;

  Abstract : This thesis deals with different optimization problems in the design of wireless communication systems. It is mainly directed to the design of systems based on multicarrier techniques and orthogonal frequency division multiplex, OFDM, but some of the problems apply to single carrier systems as well. READ MORE

 4. 4. Prediction of Mobile Radio Channels Modeling and Design

  University dissertation from Uppsala : Institutionen för materialvetenskap

  Author : Torbjörn Ekman; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Systemteknik; mobile radio channel; fading; channel model; channel estimation; channel prediction; power prediction; Systemteknik; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; Signal Processing; signalbehandling;

  Abstract : Prediction of the rapidly fading envelope of a mobile radio channel enables a number of capacity improving techniques like fast resource allocation and fast link adaptation. This thesis deals with linear prediction of the complex impulse response of a channel and unbiased quadratic prediction of the power. READ MORE

 5. 5. Source-Channel Coding in Networks

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Niklas Wernersson; KTH.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; source coding; channel coding; joint source-channel coding; bandwidth expansion; distributed source coding; multiple description coding; soft decoding; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation;

  Abstract : The aim of source coding is to represent information as accurately as possible using as few bits as possible and in order to do so redundancy from the source needs to be removed. The aim of channel coding is in some sense the contrary, namely to introduce redundancy that can be exploited to protect the information when being transmitted over a nonideal channel. READ MORE