Search for dissertations about: "chlorophyll b"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the words chlorophyll b.

 1. 1. Ultrafast Dynamics in Ground and Excited States of Porphyrin Molecules

  University dissertation from Peter Martinsson, Chemical Physics, Chemical Center, Lund University, Box 124, 221 00 Lund

  Author : Peter Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; intra- and intermolecular dynamics.; Zn-porphyrin; bacteriochlorophyll a; chlorophyll b; Femtosecond transient absorption spectroscopy; chlorophyll a; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syfte: Att studera de inter- och intramolekylära processer som sker efter excitation av en porfyrinmolekyl. De huvudsakliga pigmenten i det fotosyntetiska antennsystemet; klorofyll a, klorofyll b, samt bakterioklorofyll a är alla porfyriner, som absorberar solljus och transporterar energin till ett reaktionscenter där energin används för laddningsseparation och elektrontransport. READ MORE

 2. 2. Role of cadmium and ultraviolet-B radiation in plants, Influence on photosynthesis and element content in two species of Brassicaceae

  University dissertation from Department of Plant Physiology, Lund University

  Author : Helene Larsson Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtekologi; Plant ecology; UV-B; plant nutrients; photosynthesis; oxygen evolution; chlorophyll fluorescence; Cd uptake; cadmium; Arabidopsis thaliana; Brassica napus; Plant biochemistry; Växtbiokemi; Botany; Botanik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Alla växter utsätts för någon form av stress i sin dagliga miljö. Till exempel råder det väldigt sällan optimala tillväxtförhållanden på en åker, där ogräsen konkurrerar, insekterna knaprar, svamparna frodas och olika näringsbrister kan råda, för att inte tala om de torra somrarna. READ MORE

 3. 3. Remote sensing in optically complex waters water quality assessment using MERIS data

  University dissertation from Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Author : José M. Beltrán-Abaunza; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ocean Colour; MERIS; Baltic Sea; Bio-optics; water quality; Chlorophyll; Turbidity; SPM; Himmerfjärden; Remote Sensing; Marine Ecology; marin ekologi;

  Abstract : This PhD study focusses on the use of MEdium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) data for reliable and quantitative water-quality assessment of optically-complex waters (lake, brackish and coastal waters). The thesis is divided into two parts: A. READ MORE

 4. 4. Dissecting the photosystem II light-harvesting antenna

  University dissertation from Umeå : Fysiologisk botanik

  Author : Jenny Andersson; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plant physiology; antisense; Arabidopsis thaliana; chlorophyll; carotenoid; feedback de-excitation; fitness; LHC; NPQ; photosynthesis; state transitions; xanthophyll; Växtfysiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Plant physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Växtfysiologi; Physiological Botany; fysiologisk botanik;

  Abstract : In photosynthesis, sunlight is converted into chemical energy that is stored mainly as carbohydrates and supplies basically all life on Earth with energy.In order to efficiently absorb the light energy, plants have developed the outer light harvesting antenna, which is composed of ten different protein subunits (LHC) that bind chlorophyll a and b as well as different carotenoids. READ MORE

 5. 5. Modification of flavonoid content and photosynthesis by ultraviolet-B radiation. Atrazine-tolerant and -sensitive ultivars of Brassica napus

  University dissertation from Janet F. Bornman, Plant Phyiology, Box 117, Lund University, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Louise Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; recovery; quercetin; photosynthesis; photoinhibition; photoacoustics; leaf anatomy; kaempferol; flavonoid; D1 protein; fluorescence; cold stress; carbon dioxide; atrazine tolerance; Brassica napus; UV-B; Physiological biophysics; Växtfysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ozonförtunning och UV-B strålning Livet på jorden är beroende av ozonlagret, som finns i ett område 10-50 km upp i atmosfären som kallas stratosfären. Ozonmolekylerna (O3) absorberar bland annat ultraviolettstrålning-B (UV-B), som är en osynlig och skadlig komponent i solljuset. READ MORE