Search for dissertations about: "chondrocyte"

Showing result 1 - 5 of 38 swedish dissertations containing the word chondrocyte.

 1. 1. Studies on chondrocyte integrins and mechanical signaling

  Author : Karin Holmvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; teratology; Development biology; collagen; mechnaical stimulation; cartilage; development; chondrocyte; integrin; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Brosk är en typ av vävnad som finns på många olika ställen i vår kropp. Karakteristiskt för brosk är att det är mycket hållfast samtidigt som det medger en hög grad av flexibilitet. Ledbrosket är det tunna brosklager som klär kortändarna på benen i skelettet. READ MORE

 2. 2. Chondrocyte-matrix interactions: with emphasis on the collagen binding integrin a10ß1

  University dissertation from Dept. for Cell and Molecular Biology, P.O Box 94, S-22100 Lund

  Author : Lisbet Camper; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muscle system; Skeleton; chondrocyte; integrin; cartilage; chondroadherin; collagen; Biochemistry; metabolism; Biokemi; reumatologi; muskelsystem; Skelett; rheumatology locomotion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vår kropp är uppbyggd av flera olika typer av stödjevävnader tex ben, brosk, muskler och hud. Den utgör kroppens stomme och bidrar med både stödjande och elastiska funktioner i kroppen. READ MORE

 3. 3. Functional analysis of the alpha10beta1 integrin

  University dissertation from Therese Bengtsson (Cartela AB) or from library

  Author : Therese Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; cytogenetics; Genetik; cytogenetik; limb; gene targeting; chondrocyte; integrin; cartilage;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Brosk är en speciell typ av vävnad, som bl.a. finns på våra ledytor, där det fungerar som ett stötdämpande och skyddande lager för benet. Broskets viktiga egenskaper framstår klart vid sjukdomar, som artros, där brosket på ledytor har förstörts och benet blottläggs, vilket resulterar i en permanent smärta. READ MORE

 4. 4. Studies on various culture systems for chondrocytes and osteoblasts

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Juha Prittinen; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; chondrocyte; osteoarthritis; surface materials; topography; tissue engineering; mechanical stimulation; Medical Cell Biology; medicinsk cellbiologi;

  Abstract : Osteoarthritis and osteochondral defects are ailments that are increasing in frequency as the lifespan of the population increases and sedentary lifestyle becomes more common. Osteoarthritis is an inflammatory disease that causes the progressive degeneration of articular surfaces and the underlying bone. READ MORE

 5. 5. Basement membrane components in the chondrocyte extracellular matrix

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Alexander Kvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skelett; rheumatology locomotion; nidogen; chondroitin sulfate; collagen assembly; Skeleton; muscle system; type IV collagen; laminin; perlecan; basement membranes; ECM; chondrcytes; muskelsystem; reumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish In conclusion we show that basement membrane components are present in cartilage ECM and that they may serve roles both as BM functional equivalents as well as organizational roles during ECM formation. Den extracellulära matrixen (ECM) är ett nätverk av makromolekyler som, tillsammans med celler, bildar de olika vävnaderna I alla organismer från phylum metazoa. READ MORE