Search for dissertations about: "cirkulerande fettsyror"

Found 2 swedish dissertations containing the words cirkulerande fettsyror.

 1. 1. Metabolic consequences of a Paleolithic diet in obese postmenopausal women

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Caroline Blomquist; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Postmenopausal women; Paleolithic diet; randomized diet intervention; fat metabolism; low-grade inflammation; circulating fatty acids; diet validation; obesity; insulin resistance; Postmenopausala kvinnor; Paleolitisk kost; randomiserad kostintervention; fettmetabolism; fetma; låggradig inflammation; cirkulerande fettsyror; kostvalidering; fetma; insulin resistens; medicin; Medicine;

  Abstract : BackgroundObesity, in particular abdominal adiposity, is associated with elevated fatty acids and pro-inflammatory adipokines, which are linked to ectopic fat storage and insulin resistance. During menopause, there is a redistribution of fat from the peripheral to abdominal depots. READ MORE

 2. 2. Nutrition in acute pancreatitis - influence on gut barrier and inflammatory response

  University dissertation from The Department of Surgery, Lund University

  Author : Gunilla Eckerwall; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; Medicin människa och djur ; intestinal permeability; nasogastric; acute inflammation; dietary fiber; Medicine human and vertebrates ; immediate oral feeding; fluid resuscitation; Acute pancreatitis; enteral nutrition; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den övergripande målsättningen för projektet var att studera nuvarande vätske- och nutritionsbehandling samt effekter av tidigt insatt sondnäring och tidigt insatt normal kost vid akut bukspottkörtelinflammation (pankreatit). Företeelser som särskilt studerades var akut inflammatoriskt svar, tarmbarriär och kliniskt förlopp. READ MORE