Search for dissertations about: "climatology"

Showing result 1 - 5 of 50 swedish dissertations containing the word climatology.

 1. 1. Global Climatology and Regional Modeling of Coastal Low-Level Jets

  University dissertation from Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Author : Muhammad Raza Ranjha; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; coastal low-level jets; climatology; regional modeling; boundary layer; atmosfärvetenskap och oceanografi; Atmospheric Sciences and Oceanography;

  Abstract : Localized coast-parallel wind-speed maxima at low altitude, known as coastal low-level jets (CLLJs) have important ramifications to the coastal climate and a number of human activities. This thesis documents the existence of the CLLJs around the globe including their mesoscale structure, dynamics and spatio-temporal variability. READ MORE

 2. 2. Relationships between Atmospheric Circulation and Wind Erosion in Southern Sweden and Australia

  University dissertation from Marie Ekström, Dept. of Phys. Geog. and Ecos. Anal., V-huset John Ericssons väg 1, 2nd floor

  Author : Marie Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Physical geography; geomorphology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; sea level pressure; atmospheric circulation; erosivity; wind erosion; wind climatology; Scania; Australia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Områden som är kontinuerligt utsatta för vinderosion löper stor risk för att erhålla en försämrad jordkvalitet eftersom vinderosion innebär en utsållning av fina fraktioner och humus från jordmånen. För att vinderosion ska inträffa krävs en kombination av vissa väder- och markförhållanden. READ MORE

 3. 3. On atmospheric blocking action : a study in dynamic climatology

  University dissertation from Tryckeri AB Thule

  Author : Daniel Ferrell Rex; Stockholms högskola.; [1951]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Technical and contractual aspects in winter highway and railway operation and maintenance : a survey of current technical systems and contract forms in Sweden

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Adel Hirmand Abdi; KTH.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; climatology; macroclimate; microclimate; pavement structure; pavement design; roughness; IRI; friction; friction measurement; friction devices; IFI; road grip; winter tyres; studded and non-studded tyres; winter maintenance; winter operation; road climate; RWISS; MDSS; contract theory; contract; contract types; construction contract; maintenance contract; procurement; payment forms; remuneration forms; partnering; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspective

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Cecilia Akselsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; geomorphology; Physical geography; Miljökemi; Environmental chemistry; skogsteknik; skogsbruk; Skogsvetenskap; forestry technology; forestry; Silviculture; Näringslära; Nutrition; Växtekologi; policy-making; Plant ecology; regional scale; deposition; eutrophication; carbon sequestration; acidification; Nutrient budget;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Skogen är en av Sveriges mest betydelsefulla naturresurser. Utöver det ekonomiska värdet är skogen även viktig ur ett ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. För att uppnå ett långsiktigt uthålligt skogsbruk måste alla dessa aspekter beaktas. READ MORE