Search for dissertations about: "cognitive components"

Showing result 1 - 5 of 105 swedish dissertations containing the words cognitive components.

 1. 1. Beyond lips components of speechreading skill

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Björn Lyxell; Umeå universitet.; [1989]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Speechreading; individual differences; cognitive components; speech perception; hearing impairment; compensation;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Explaining everyday problem solving

  University dissertation from Cognitive Science

  Author : Annika Wallin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; domain-specificity; ecological rationality; evolutionary psychology; practice theory; situated action; universal problem solver; everyday cognition; Explanations; everyday problem solving; domain-generality; causality; social information; Psychology; Psykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur kan man förklara vardagligt tänkande med de kognitiva teorier som finns tillhands idag? Ofta är dessa teorier konstruerade för att kunna förutsäga beteende under kontrollerade omständigheter, som i ett laboratorium. Å andra sidan är det snarare flexibilitet och improvisation som kännetecknar det vardagliga tänkandet. READ MORE

 3. 3. Emotion and Learning - A Computational Model of the Amygdala

  University dissertation from Lund University Cognitive Science

  Author : Jan Morén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied and experimental psychology; Sociologi; Sociology; orbitofrontal cortex; learning; hippocampus; emotions; computational models; mygdala; classical conditioning; Tillämpad och experimentell psykologi; Philosophy; Filosofi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om ett område i hjärnan som kallas amygdala. Detta området är ansvarigt för att lära sig vad man bör tycka om och vad man skall vara rädd för. I avhandlingen diskuteras hur det här området verkar fungera, och hur det arbetar tillsammans med andra områden för att göra sitt jobb. READ MORE

 4. 4. Simulation in university chemistry education cognitive and affective aspects

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Mikael Winberg; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Simulation; knowledge accessibility; discourse quality; cognitive load; task design; affective experiences; learning; attitudes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Abstract : This thesis undertakes two main tasks; to explore, within the authentic educational context, variables that influence the quality and outcomes of the knowledge-constructing activity during the simulation exercise; and to find appropriate instruments and methods to measure these variables, processes and outcomes. Closed-ended tasks that provided a high degree of structure, i. READ MORE

 5. 5. Blended cognitive behavior therapy efficacy and acceptability for treating depression in the adult and adolescent population

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Naira Topooco; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; acceptance; adolescents; adults; blended treatment; cognitive behavioral therapy; depression; digital; internet-delivered; e-mental health; stakeholders; technology-assisted; acceptans; blended; kognitiv beteendeterapi; KBT; depression digital; internetbehandling;

  Abstract : Depression is the most burdensome disorder worldwide in terms of health loss. The potential of internet and technologies to scale up psychological treatment resources is substantial. READ MORE