Search for dissertations about: "collaboration"

Showing result 1 - 5 of 1008 swedish dissertations containing the word collaboration.

 1. 1. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  University dissertation from Lund University

  Author : Josef Chaib; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Abstract : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. READ MORE

 2. 2. Collaboration Routines A Study of Interdisciplinary Healthcare

  University dissertation from Stockholm : Stockholm Business School, Stockholm University

  Author : Peter Markowski; Bino Catasús; Thomas Hartman; Lakemond Nicolette; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organizational routines; interdisciplinary collaboration; knowledge integration; healthcare organization; Business Administration; företagsekonomi;

  Abstract : This thesis deals with routines for collaboration among specialists from different domains in healthcare. Healthcare policy is increasingly directed at transforming clinical healthcare into an interdisciplinary organization where diverse medical specialists collaborate in delivering complete treatments to the patient. READ MORE

 3. 3. Facilitating collaboration: exploring a socio-technical approach to the design of a collaboratory for Library and Information Science

  University dissertation from University of Borås, Swedish School of Library and Information Science

  Author : Monica Lassi; Högskolan i Borås.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; scientific collaboration; collaboratories; information sharing; socio-technical design; think aloud methods; prototyping; interaction design; computer supported cooperative work; CSCW; social actors; Library and Information Science; LIS;

  Abstract : The thesis explores the potential of one way of facilitating and stimulating collaboration in Library and Information Science (LIS), through a specific scientific collaboration activity: creating, sharing and reusing data collection instruments, such as interview guides, questionnaires, and observation protocols. The four studies reported in the thesis can be read as a linear narrative, each study building on the previous and contributing to the following ones. READ MORE

 4. 4. Learning in Collaboration Academics’ experiences in collaborative partnerships

  University dissertation from Lund : Lunds universitet. Pedagogiska institutionen

  Author : Jan Karlsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; multidisciplinary; SMARTA; krAft; Sweden; NIWL; holistic learning of scholarship; scholarship; interactive research; service; collaboration; Learning; SMEs; academia;

  Abstract : Det finns en pågående debatt, både i USA och i Europa om behovet att utveckla en bredare syn på akademisk kompetens och de olika aktiviteterna som den innefattar, bland annat det som kallas “tjänster riktade mot samhället”. I Sverige tar dessa samhällsorienterade tjänster formen av praktik orienterad involvering och samarbete med det omgivande samhället, i enlighet med den lagstiftning som reglerar högskolans verksamhet. READ MORE

 5. 5. Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Helena Hermansson; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statskunskap; Political Science; collaboration; disaster management; collaborative disaster management; cross-sector collaboration; trust; power balance; legitimacy; integration; local knowledge; local actors; civil society; interdependence; pre-existing relations; political affiliation; natural disaster; disaster response; damage assessment; aid distribution; search and rescue; decentralization; central-local collaboration; political-administrative system; Turkey; Van; Erciş; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Abstract : Following unprecedented earthquakes in 1999, highly centralized Turkey initiated reforms that aimed to improve disaster management collaboration and to empower local authorities. In 2011, two earthquakes hit the country anew affecting the city of Van and town of Erciş in Turkey’s southeast. READ MORE