Search for dissertations about: "collagen"

Showing result 1 - 5 of 443 swedish dissertations containing the word collagen.

 1. 1. The role of leucine-rich repeat glycoproteins/proteoglycans in the assembly of collagen matrices

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Liz Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reumatologi; muskelsystem; Skelett; decorin; Collagen; fibromodulin; extracellular matrix; lumican; collagen fibrillogenesis; Skeleton; rheumatology locomotion; muscle system; Biochemistry; Biokemi; Metabolism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bindväv är samlingsnamnet på de vävnader som bygger upp ben, brosk, senor, ligament, tänder, hud m.m. Bindväven utgör kroppens stomme och bidrar med stödjande och elastiska funktioner samt ger skydd åt kroppen både på utsidan och åt de inre organen. READ MORE

 2. 2. Collagen VI - Molecular Assembly and Interactions

  University dissertation from Charlotte Wiberg, Dep of Cell and Molecular Biology, BMC Plan C12, SE-221 84 Lund, Sweden

  Author : Charlotte Wiberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical biology; extracellular matrix; glycosaminoglycan; proteoglycan; collagen; biglycan; decorin; Klinisk biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den forskning som presenteras här bygger på studier av ett antal beståndsdelar i bindväv vars funktioner är i stort sett helt okända. Bindväv finns i många strukturer i människokroppen; brosk, senor, skelett, blodkärlens väggar, hud, stödjevävnad runt olika organ etc. READ MORE

 3. 3. Collagen induced arthritis : pathogenetic mechanisms and relevance for rheumatoid arthritis

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Rikard Holmdahl; Uppsala universitet.; [1985]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Extracellular Matrix Remodelling-Proteoglycan and collagen turnover in arthritis

  University dissertation from Anette Bjärdahlen, BMC C13, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Anette Bjärdahlen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arthritis; collagen; cartilage; myofibroblasts; pannus; proteoglycan; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; reumatologi; Skelett; muskelsystem;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Artrit karakteriseras av svullnad och värk i leder, ledförstöring och bindvävsförstoring. Denna binvävsförstoring kallas för Pannus och är en förtjockning av det normalt förekommande synovial membranet i en led. READ MORE

 5. 5. The MHC-glycopeptide-T cell interaction in collagen induced arthritis a study using glycopeptides, isosteres and statistical molecular design in a mouse model for rheumatoid arthritis

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Lotta Holm; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Rheumatoid arthritis; collagen; T-cell; class II MHC; solid phase peptide synthesis; glycopeptide; peptide isostere; PCA; statistical molecular design; PLS; QSAR; sequence binding motif; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Abstract : Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease affecting approximately 1% of the population in the western world. It is characterised by a tissue specific attack of cartilage in peripheral joints. Collagen induced arthritis (CIA) is one of the most commonly used animal models for (RA), with similar symptoms and histopathology. READ MORE