Search for dissertations about: "colliding codes"

Found 2 swedish dissertations containing the words colliding codes.

 1. 1. Social Class in Science Class

  University dissertation from Malmö : Malmö : Malmö University. Faculty of Education and Society, Malmö University. Natural Science, Mathematics and Society (NMS)

  Author : Anna Jobér; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social class; science classroom; students; teacher; laboratory work; group work; dialogues; Bourdieu; Bernstein; hidden negotiations; colliding codes; social discourse; processes; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Abstract : Abstract in Chinese 概述 学校教学最重要目的之一是赋予每个孩子同等的教育. 尽管如此, 学校再创造了社会差异. 先前的研究表明,学生的低下社会经济情况背景与自然学科成绩低下有一定联系. 这样, 不少学生在未来就被排斥在社会高端学科的教育和职业之外. READ MORE

 2. 2. Aspects on Interference and Diversity in Wireless Networks

  University dissertation from Department of Electroscience, Lund University

  Author : Fredrik Florén; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Telekommunikationsteknik; Telecommunication engineering; Elektronik och elektroteknik; Electronics and Electrical technology; feedback; multiuser communication; diversity; throughput; packet radio networks; Interference; frequency hop communication;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar två ämnen inom trådlös kommunikation: interferens mellan frekvenshoppande (FH) nätverk och fleranvändardiversitet. I arbetet på FH nätverk undersöks ett system där frekvenshopp används för att möjliggöra samtidig tillgång till kanalen för multipla okoordinerade nätverk. READ MORE