Search for dissertations about: "colorectal cancer"

Showing result 1 - 5 of 273 swedish dissertations containing the words colorectal cancer.

 1. 1. Colorectal Cancer Audit and Health Economy in Colorectal Cancer Surgery in a Defined Swedish Population

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Pia Jestin; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; colorectal cancer; colon cancer; rectal cancer; epidemiology; quality assurance; quality control; health economy; survival; hospital category; emergency surgery; lymph nodes; tumour staging; anastomotic leakage; case-control study; surgical complications; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi;

  Abstract : Colorectal cancer is one of the most common malignancies in Sweden, with more than 5000 new cases annually. Median age at time of diagnosis is approximately 75 years. Owing to the ageing population, the incidence of colorectal cancer is increasing. READ MORE

 2. 2. Colorectal cancer patients’ and next-of-kin’s experiences and the effects of a psycho-educational program

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Emma Ohlsson-Nevo; Örebro universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; colorectal cancer; caregiver; next-of-kin; psycho-educational program; cancer rehabilitation; RCT; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : Purpose: To test whether a psycho-educational program affects mental wellbeing in persons treated for colorectal cancer and their next-of-kin.Design: A prospective, longitudinal, randomized controlled trial.Setting: Surgical clinic at a university hospital in Sweden. READ MORE

 3. 3. Risk and survival for colorectal cancer in northern Sweden sociodemographic factors and surveillance programs

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Olle Sjöström; Umeå universitet.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; Risk factors; Cancer epidemiology; Endoscopy general; Health economy; Cancer prevention; Hereditary colorectal; Surveillance colonoscopy; Cancer Epidemiology; cancerepidemiologi; Genetics; genetik; Surgery; kirurgi; Oncology; onkologi;

  Abstract : BackgroundColorectal cancer (CRC) – i.e., cancer in the colon or rectum – is one of the most common cancers both globally and in Sweden. The risk for CRC is mainly related to age, heredity, and life-style risk factors. READ MORE

 4. 4. Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer - Molecular Genetics and Biology of Associated Tumors

  University dissertation from Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Maria Planck; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial cancer; rectal cancer; colon cancer; mismatch repair protein expression; coding repeats; microsatellite instability; MSH6; MSH2; Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; MLH1; small bowel cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancerförekomst i familjen är en riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Såväl ärftlig (hereditär) som icke-ärftlig (sporadisk) cancer är resultatet av en ansamling av förändringar (mutationer) i gener vars normala funktion är att reglera cellernas delning, tillväxt och mognad. READ MORE

 5. 5. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  University dissertation from Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. READ MORE