Search for dissertations about: "comprehensive feminism"

Found 4 swedish dissertations containing the words comprehensive feminism.

 1. 1. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Helen Lindberg; Örebro universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Statsvetenskap; Political Science; Sociology; Sociologi; Filosofi; Practical Philosophy; Gender Studies; Genusvetenskap; Feminist social theory; Luce irigaray;

  Abstract : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. READ MORE

 2. 2. The Politics of Tradition Examining the History of the Old English Poems The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Berit Åström; Umeå universitet.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; English language; anamorphosis; feminism; identity; literature; metaphor; metonymy; Old English; Old English literature; Old English poetry; philology; theory; tradition in literature; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English;

  Abstract : Old English literary studies is a fascinating field of research which spans many various approaches including philology and linguistics as well as literary and cultural theories. The field is characterised by a certain conservatism, what in this thesis is referred to as tradition. READ MORE

 3. 3. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. READ MORE

 4. 4. Reading Rap Feminist Interventions in Men and Masculinity Research

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Kalle Berggren; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hip hop; rap lyrics; men and masculinity; feminist theory; intersectionality; queer theory; poststructuralism; feminist phenomenology; discourse analysis; cultural studies; popular music; gender; sexuality; race; class; Sociologi; Sociology;

  Abstract : The present thesis explores how masculinity is constructed and negotiated in relation to race, class and sexuality in hip hop in Sweden. Theoretically, the study contributes to the increasing use of contemporary feminist theory in men and masculinity research. READ MORE