Search for dissertations about: "concentration index"

Showing result 1 - 5 of 142 swedish dissertations containing the words concentration index.

 1. 1. Economic perspectives on the obesity epidemic

  Author : Åsa Ljungvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Obesity; body-mass index; BMI; waist circumference; inequality; socioeconomic inequalities; concentration index; socioeconomic disparities; time trends; economic freedom; misreporting; misclassification;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i de omfattande ökningarna i övervikt och fetma som har observerats, och blivit ett stort folkhälsoproblem, runtom i världen, och som har kommit att benämnas fetma-epidemi. Det inledande kapitlet motiverar att fetma studeras från ekonomiska perspektiv och ger en bakgrund till de efterföljande kapitlen. READ MORE

 2. 2. Inequality, Health, and Smoking

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Gustav Kjellsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health Inequality; Inequality measurement; Smoking; Survey Methods; Health survey; Hospitalization; Recall error; Recall periods; Concentration index; bounded variables;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av fem fristående uppsatser som alla bidrar till den hälsoekonomiska litteraturen om socioekonomiska skillnader i hälsa och hälsorelaterat beteende. De två första uppsatserna, tillsammans med det tillhörande avsnittet i introduktionen, utgör en kompass för ojämlikhetsanalytiker i den snåriga diskussionen om hur vi bör mäta ojämlikhet i hälsa. READ MORE

 3. 3. Laser Doppler Perfusion Monitoring and Imaging especially as regards testing for sympathetic nerve function

  University dissertation from Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Author : Carolin Freccero; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; wavelength; sympathetic vasodilatation; sympathetic vasoconstriction; sympathetic nerve function; parasympathetic nerve function; laser Doppler perfusion imaging; laser Doppler perfusion monitoring; finger skin blood flow; fibre separation; contralateral cooling; Concentration; Fysiologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; Diagnostik; Diagnostics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Laser Doppler metoder avsedda för mätning av blodflöde baserar sig på det faktum att fotoner skiftar i våglängd när de träffar blodkroppar i rörelse. Den förändrade våglängden registreras och signalen bearbetas varefter resultatet uttrycks i en godtycklig enhet och anses utgöra ett mått på blodflöde. READ MORE

 4. 4. Abdominal obesity among older population in Indonesia socioeconomic and gender inequality, pattern and impacts on disability and death

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Cahya Utamie Pujilestari; Umeå universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Abdominal obesity; concentration index; disability; focus-group discussion; gender inequality; Indonesia; mortality; older people; socioeconomic inequality; Public health; folkhälsa; epidemiologi; Epidemiology;

  Abstract : Background: Population ageing has contributed to the rise of chronic non-communicable diseases (NCDs). Concurrently, obesity prevalence is increasing in all age groups and has become a serious public health problem. Obesity is the main risk factors of the major chronic NCDs such as type 2 diabetes and has been linked to disability and mortality. READ MORE

 5. 5. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  University dissertation from Muhammad Kamrul Islam

  Author : Kamrul Islam; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. READ MORE