Search for dissertations about: "cone beam"

Showing result 1 - 5 of 42 swedish dissertations containing the words cone beam.

 1. 1. Iterative Filtered Backprojection Methods for Helical Cone-Beam CT

  Author : Johan Sunnegårdh; Michael Felsberg; Michel Defrise; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Iterative reconstruction; filtered backprojection; regularization; cone-beam CT; Medical engineering; Medicinsk teknik;

  Abstract : State-of-the-art reconstruction algorithms for medical helical cone-beam Computed Tomography (CT) are of type non-exact Filtered Backprojection (FBP). They are attractive because of their simplicity and low computational cost, but they produce sub-optimal images with respect to artifacts, resolution, and noise. READ MORE

 2. 2. Cost and benefits of cone beam computed tomography : for maxillary canines with eruption disturbance

  Author : Helena Christell; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diagnostic methods; Cost-effectiveness; Economic evaluation; Systematic review; Cost-analysis; Radiology; Odontology; CBCT; Cone beam computed tomography;

  Abstract : I tandvården finns allt fler metoder för prevention, diagnostik och behandling. Eftersom resurserna är begränsade bör den metod väljas där nyttan uppväger kostnaden. Idag saknas dock vetenskapliga belägg gällande kostnadseffektivitet för undersökning med Cone Beam Computed Tomography (CBCT). READ MORE

 3. 3. Combining analytical and iterative reconstruction in helical cone-beam CT

  Author : Johan Sunnegårdh; Gösta Granlund; Per-Erik Danielsson; Michel Defrise; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cone-beam tomography; forward projection; image reconstruction; iterative reconstruction; ordered subsets; regularization; WFBP; Signal processing; Signalbehandling;

  Abstract : Contemporary algorithms employed for reconstruction of 3D volumes from helical cone beam projections are so called non-exact algorithms. This means that the reconstructed volumes contain artifacts irrespective of the detector resolution and number of projection angles employed in the process. READ MORE

 4. 4. Maxillofacial cone beam computed tomography (CBCT) : aspetcs on optimisation

  Author : Ayman Al-Okshi; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CBCT; OPTIMISATION; DOSAGE;

  Abstract : Inom odontologisk såväl som inom medicinsk radiologi sker en snabb utveckling av nya tekniker. Nya metoder för att kunna diagnosticera och följa sjukdomsförlopp över tid introduceras. Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) är en sådan ny teknik, som introducerades inom odontologin under sent 1990-tal. READ MORE

 5. 5. Cone-Beam Reconstruction Using Filtered Backprojection

  Author : Henrik Turbell; Per-Erik Danielsson; Michel Defrise; Linköpings universitet; []
  Keywords : TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Abstract : The art of medical computed tomography is constantly evolving and the last years have seen new ground breaking systems with multi-row detectors. These tomographs are able to increase both scanning speed and image quality compared to the single-row systems more commonly found in hospitals today. READ MORE