Search for dissertations about: "confidence judgments"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the words confidence judgments.

 1. 1. Realism in metacognitive judgments: Effects of social factors

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Marcus Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social factors; metacognitive judgments; frequency judgments; Realism; confidence judgments; Psychology; Psykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Karaktäristiskt för människors påståenden om tidigare händelser och mer stabila fakta i deras omvärld är att de är förknippade med en viss grad av subjektiv säkerhet eller konfidens med avseende på om påståendena överensstämmer med vad som var eller är fallet. Ett exempel är ögonvittnens konfidens i påståenden om att ha pekat ut rätt gärningsman. READ MORE

 2. 2. Regulating the realism of confidence

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Sandra Buratti; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; realism of confidence; calibration; debiasing; episodic memory; confidence;

  Abstract : DEGREE OF LICENTIATE IN PSYCHOLOGY ABSTRACT Buratti, S. (2011) Regulating the Realism ofCorifidence. READ MORE

 3. 3. Metacognition and Confidence : Mood, individual differences, developmental and social aspects

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Anna-Carin Jonsson; Högskolan i Borås.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychology; psykologi; developmental; eyewitness memory; individual differences; calibration; realism in confidence judgments; metacognition;

  Abstract : Denna avhandling undersöker realismen i människors konfidensbedömningar. En konfidens- bedömning sker när en person uttalar hur säker han/hon är på att en proposition han/hon har framfört är korrekt. Med realism menas hur väl personens konfidensbedömning matchar korrektheten i uttalandet. READ MORE

 4. 4. Metacognition and Confidence: Mood, Individual Differences, Developmental and Social Aspects

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Anna-Carin Jonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Developmental; Eyewitness memory.; Individual Differences.; Calibration.; Realism in confidence judgments.; Metacognition.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker realismen i människors konfidensbedömningar. En konfidens- bedömning sker när en person uttalar hur säker han/hon är på att en proposition han/hon har framfört är korrekt. Med realism menas hur väl personens konfidensbedömning matchar korrektheten i uttalandet. READ MORE

 5. 5. Olfactory Metacognition A Metamemory Perspective on Odor Naming

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Fredrik Jönsson; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; odor identification; odor naming; metamemory; confidence; tip of the tongue experience; tip of the nose experience; feeling of knowing; Psykologi;

  Abstract : Although many aspects of odor naming have received attention during the years, the participants' own cognitions (metamemory) about their naming attempts have not. (i) We showed that feeling of knowing (FOK) judgments accompanying odor naming failures are predictive of later recognition (Study I) or retrieval (Study III) of the missing name, but to a lesser degree than equivalent judgments about names of persons. READ MORE