Search for dissertations about: "confounders"

Showing result 1 - 5 of 137 swedish dissertations containing the word confounders.

 1. 1. Maternal smoking and congenital malformations

  University dissertation from Tornblad Institute, Biskopsgatan 7, S-223 65 Lund, Sweden

  Author : Karin Källén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; teratologi; Utvecklingsbiologi; embryology human ; ontogeny; Epidemiology; smoking; malformation; pregnancy; registry; confounders; teratology; Development biology; embryologi människa ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Moderns rökning under graviditet och risk för medfödda missbildningar. Ungefär två procent av alla nyfödda föds med någon missbildning såpass allvarlig att den rapporteras till missbildningsregistret och/eller till det medicinska födelseregistret. READ MORE

 2. 2. Philosophical Issues in Medical Intervention Research

  University dissertation from Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Author : Jesper Jerkert; KTH.; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; scientific method; study design; methodology; alternative medicine; medical research; individualized treatments; eligibility; confounders; evidence; evidence-based medicine; mechanistic reasoning; hierarchy of evidence; Philosophy; Filosofi;

  Abstract : The thesis consists of an introduction and two papers. In the introduction a brief historical survey of empirical investigations into the effectiveness of medicinal interventions is given. Also, the main ideas of the EBM (evidence-based medicine) movement are presented. READ MORE

 3. 3. Dietary fat as an exposure in epidemiological studies. Observations in the Malmö Diet and Cancer cohort

  University dissertation from Irene Mattisson, University Hospital MAS, entrance 59, SE-20502 Malmö, Sweden

  Author : Iréne Mattisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Absolute fat; cohort study; confounders; energy-adjustment; fibre; food groups; plant food; prospective study; relative fat; underreporting; Public health; Näringslära; epidemiology; breast cancer; Folkhälsa; epidemiologi; Nutrition;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att kritiskt undersöka hur högt fettintag hänger samman med övriga kostvanor, livsstilsvanor och socioekonomisk status och om högt fettintag påverkar risken att insjukna i postmenopausal bröstcancer. Intag av fett och sambandet med hälsa är ett kontroversiellt område. READ MORE

 4. 4. Method developments for the attributable fraction in causal inference

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medical Epidemiology and Biostatistics

  Author : Elisabeth Dahlqwist; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : In public health and policy making, understanding the overall impact of an intervention is of essential importance. A way to quantify the disease burden due to some risk factor is by the attributable fraction (AF). READ MORE

 5. 5. Lumbar puncture in psychiatric research : on the impact of confounding factors on monoamine compounds in cerebrospinal fluid

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Author : Thomas Eklundh; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cerebrospinal fluid; lumbar puncture; monoamine compounds; confounding factors; atmospheric pressure; pathological gambling;

  Abstract : Lumbar puncture has for many years been a tool for investigations of cerebrospinal fluid (CSF) in man. The method has been in use since 1891 and is common in neurology, and other medical specialities. READ MORE