Search for dissertations about: "constant strain sweep"

Found 2 swedish dissertations containing the words constant strain sweep.

 1. 1. Acoustical Measurements of Material Nonlinearity and Nonequilibrium Recovery

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Kristian Haller; Blekinge Tekniska Högskola.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nonlinear acoustics; nondestructive testing; activation density; slow dynamics; nonequilibrium recovery; resonance frequency; nonlinear wave modulation spectroscopy; harmonic generation; trapped modes; open resonator; sweep rate; constant strain sweep;

  Abstract : A damaged material or a material with non perfect atomic geometry, dislocations or cracks, exhibits two types of characteristic responses to acoustic excitations. First is the fast nonlinear dynamics response that is present as long as the material is excited. As soon as the excitation stops the response disappear. READ MORE

 2. 2. Fatigue of Asphalt Mixes - Theory of Viscoelasticity and Continuum Damage Mechanics Applied to Uniaxial Fatigue Data from Laboratory Tests

  University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

  Author : Richard Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; asphalt mixture; viscoelastic; Fatigue; deterioration models; Continuum Damage Mechanics; laboratory test; uniaxial; hydraulic engineering; Civil engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I takt med att analytiska dimensioneringsmetoder utvecklas ökar även behovet av att kunna bestämma mekaniska egenskaper hos materialen i överbyggnaden och terrassen. Utmattningssprickor orsakade av tung trafik, permanenta deformationer (spårbildning), termisk sprickbildning, ojämnheter, tjäle och reflektionssprickor är några av de dimensioneringskriterier som kan användas då en väg dimensioneras. READ MORE