Search for dissertations about: "context-sensitive transformations"

Found 2 swedish dissertations containing the words context-sensitive transformations.

 1. 1. Extensible Compiler Construction

  University dissertation from Department of Computer Science, Lund University

  Author : Torbjörn Ekman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerical analysis; Computer science; attribute grammars; extensible compilers; context-sensitive transformations; declarative object-oriented programming; kontroll; system; numerisk analys; Datalogi; control; systems;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Automatisk analys av programkod är ett kärnområde inom datavetenskap. Det mest typiska verktyget inom detta område är en kompilator som översätter källkod till maskinkod, men det finns många likartade verktyg, exempelvis översättning mellan språkdialekter, kontroll av kodkonventioner samt automatisk omstrukturering av kod. READ MORE

 2. 2. Three Studies on Model Transformations - Parsing, Generation and Ease of Use

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Håkan Burden; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : ABSTRACTTransformations play an important part in both software development and the automatic processing of natural languages. We present three publications rooted in the multi-disciplinary research of Language Technology and Software Engineering and relate their contribution to the literature on syntactical transformations. READ MORE