Search for dissertations about: "contractility"

Showing result 1 - 5 of 70 swedish dissertations containing the word contractility.

 1. 1. Levosimendan in early experimental sepsis: effects on the heart and hepatosplanchnic circulation

  University dissertation from Lund University

  Author : Doris Cunha Goncalves; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; septic shock; myocardial oxygen consumption; myocardial dysfunction; levosimendan; endotoxin; contractility; catecholamines; calcium sensitizer; cardiotonic agents; splanchnic perfusion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodförgiftningen (sepsis) kan ge upphov till akut hjärtsvikt, vilken på cellulär nivå karakteriseras av minskad känslighet för kalciumjonen och de vanliga hjärtförstärkande medicinerna (inotropa farmaka). Avhandlingen handlar om tidig behandling av sepsis-associerad hjärtsvikt med den kalciumsensitiseraren levosimendan, ett nytt läkemedel som höjer hjärtats kontraktionskraft genom att öka de kontraktila proteinernas kalciumkänslighet i hjärtmuskelcellen. READ MORE

 2. 2. On angiotensin II receptor type 2 receptors in the small intestine

  University dissertation from Göteborg

  Author : Sara Ewert; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; renin-angiotensin; angiotensin; small intestine; mucosa; epithelium; AT1; AT2; bradykinin; BK2 receptor; nitric oxide; iNOS; smooth muscle; contractility;

  Abstract : The endocrine renin-angiotensin system (RAS) is important in the regulation of extracellular fluid volume and systemic blood pressure in strenuous conditions such as hypovolemia. Also present locally in peripheral tissues, all components of RAS are expressed and have been shown to modulate development, cell growth and inflammation. READ MORE

 3. 3. Left ventricular function's relation to load, experimental studies in a porcine model

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Roman A'roch; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heart function; preload; afterload; contractility; myocardial tissue velocity; speckle tracking; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård; Cardiology; kardiologi;

  Abstract : Background: Loading conditions are recognized to influence ventricular function according to the Starling relationship for length/stretch and force.  Many modern echocardiographic parameters which have been announced as describing ventricular function and contractile status, may be confounded by uncontrolled and unmeasured load. READ MORE

 4. 4. The Nitric Oxide and Renin-angiotensin II Systems in the Human Esophagus

  University dissertation from Göteborg

  Author : Anna Casselbrant; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acid; nitric oxide; nitric oxide synthase; salivary secretion; renin-angiotensin; At1 receptor; AT2 receptor; mucosa; smooth muscle; contractility; peristaltic; high-pressure zone;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Cooling and dopamine

  University dissertation from Roger Roscher, Dept. of Anaesthesiology, Rikshospitalet, N-0027 Oslo, Norway

  Author : Roger Roscher; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; electrophysiology; cooling; Hypothermia; swine; lung transplantation; organ preservation; dopamine; circulation; contractility; oxygenation; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att försöka kartlägga effekterna av ytkylning och dopamins effekter på hjärta och blodcirkulation samt på syrgastransport och syrgasförbrukning efter ytkylning. Faran för att bli oavsiktligt nedkyld är störst om immobiliserande skador har uppstått samtidigt som man exponeras för kyla, speciellt om kylan är kombinerad med väta. READ MORE