Search for dissertations about: "control structure"

Showing result 1 - 5 of 1167 swedish dissertations containing the words control structure.

 1. 1. Relay Feedback and Multivariable Control

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Karl Henrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Frequency methods; Process control; Sequential control; Automatic tuning; Control education; Laboratory process; Performance limitations; Decentralized control; Multivariable zero; Multivariable systems; Hybrid control; Nonlinear dynamics; Limit cycles; Oscillations; Relay feedback; Sliding modes; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Återkoppling är en fundamental princip inom reglertekniken. Genom att mäta vissa variabler kan andra påverkas så att ett system uppför sig på önskat vis. Denna doktorsavhandling behandlar två typer av återkoppling: reläåterkoppling och flervariabel återkoppling. READ MORE

 2. 2. Ammonium Feedback Control in Wastewater Treatment Plants

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Linda Åmand; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; aeration control; ammonium feedback control; biological nitrogen removal; full-scale experiments; gain scheduling control; PI control; process control; repetitive control; wastewater treatment; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Abstract : The aeration process is often the single largest consumer of electricity in a wastewater treatment plant. Aeration in biological reactors provides microorganisms with oxygen which is required to convert ammonium to nitrate. Ammonium is toxic for aqueous ecosystems and contributes to eutrophication. READ MORE

 3. 3. Modeling, Control and Optimization of a Plate Reactor

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mid-ranging control; transition control; start-up; exothermic reaction; chemical reactor; modeling; process control; optimization; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En ny typ av reaktor för kemikalie och läkemedelsproduktion är under utveckling av Alfa Laval AB, ett svenskt företag som är en världsledande tillverkare av värmeväxlare. Den nya reaktortypen, som kallas för plattreaktor, kombinerar den höga värmeöverföringsförmågan från plattvärmeväxlaren med den effektiva mikro-mixningen av kemikalier som är typisk för en mikro-reaktor, därav namnet plattreaktor. READ MORE

 4. 4. Interaction Analysis in Multivariable Control Systems Applications to Bioreactors for Nitrogen Removal

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Björn Halvarsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; activated sludge process; biological nitrogen removal; bioreactor models; control structure design; cost-efficient operation; decentralized control; interaction measures; minimum variance control; multivariable control; wastewater treatment; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Abstract : Many control systems of practical importance are multivariable. In such systems, each manipulated variable (input signal) may affect several controlled variables (output signals) causing interaction between the input/output loops. READ MORE

 5. 5. Batch Control and Diagnosis

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Rasmus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Multivariate Statistical Analysis; State and Parameter Estimation; Dynamic Models; Fault Detection; Exception Handling; Recipe; S88; Batch Control; PCA; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Batch processes are becoming more and more important in the chemical process industry, where they are used in the manufacture of specialty materials, which often are highly profitable. Some examples where batch processes are important are the manufacturing of pharmaceuticals, polymers, and semiconductors. READ MORE